Allianz Bezpieczne Życie

otwarta grupa

Otwarta Grupa w ALLIANZ to ubezpieczenie o bardzo rozbudowanym zakresie ochrony charakterystycznym dla ubezpieczeń grupowych. Dzięki niemu uzyskasz pomoc finansową w trudnych sytuacjach losowych. Taki pakiet jest jak domowa apteczka - każdy powinien go mieć!

Allianz oferuje 6 pakietów po kilka wariantów każdy, łącznie 18 różnych zakresów.

Ubezpieczenia w otwartej grupie Allianz może zawrzeć osoba aż do 69 roku życia.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:


Assistance Świadczenia Opiekuńcze - są każdym wariancie!

Solidne wsparcie w trudnych sytuacjach

W trudnych sytuacjach życiowych możesz liczyć na kompleksową pomoc lub pokrycie kosztów jej organizacji. W razie wypadku bądź choroby, Allianz zapewnia: m.in.:

 • transport medyczny,
 • organizację rehabilitacji,
 • pomoc w opiece nad dziećmi,
 • pomoc psychologa.

W pakiecie jest również nielimitowany dostęp do informacji medycznej oraz infolinii dedykowanej rodzicom małych dzieci - "Baby Assistance".

Pomoc dla całej Rodziny

Usługi Assistance oferowane w ramach Pakietu Bezpieczne Życie obejmują nie tylko osobę ubezpieczoną, ale również najbliższą rodzinę. W trudnych sytuacjach Allianz udzieli pomocy współmałżonkowi/ partnerowi, dzieciom do 25. roku życia, a nawet rodzicom osoby ubezpieczonej i współmałżonka/partnera.

Pomoc Assistance świadczona jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Wystarczy kontakt z Centrum Operacyjnym.Zobacz więcej (załącznik pdf)


Kto może przystąpić do otwartej grupy w Allianz?

Do grupy Allianz może przystąpić każda osoba:

 • która ma ukończone 16 lat i nieukończone 65 lat oraz
 • która jest w wieku powyżej 64 lat do 69 roku - w wariancie Senior
 • i która nie ma i nie miała w przeszłości poważniejszych problemów zdrowotnych - na liście obok znajdziesz wyłączenia

Przystąpienie do ubezpieczenia wymaga podpisania oświadczenia o stanie zdrowia - znajdziesz je w deklaracji przystąpienia załączonej niżej.
Nie są wymagane badania lekarskie

Nie może przystąpić osoba, która:

 • choruje lub chorowała na chorobę serca, cukrzycę, nowotwór, przewlekłą chorobę wątroby, nerek, trzustki, oraz u której wystąpił udar, paraliż, zaburzenia psychiczne, niewydolność oddechowa
 • obecnie lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy z przyczyn zdrowotnych przerwała pracę na okres dłuższy niż 30 kolejnych dni
 • przebywała w szpitalu celem diagnostyki lub leczenia (z wyjątkiem leczenia złamań/skręceń kończyn, strych zakażeń dróg oddechowych, bólów/chorób kręgosłupa oraz u kobiet w związku z ciążą/porodem/połogiem)
 • kiedykolwiek była uzależniona od alkoholu lub innych używek, oraz która była hospitalizowana z powodu zatrucia lub przedawkowania
 • ubiegała się o przyznanie renty inwalidzkiej, orzeczenia o niezdolność do pracy, oraz gdy zostało ono przyznane


Warunki ubezpieczenia

Czas ochrony

Allianz oferuje ochronę w ramach otwartej grupy aż do ukończenia:

 • 65 roku życia lub też
 • 70 roku życia w wariancie Senior (dla osób, które przystępując do ubezpieczenia miały skończone 64 lata)

Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony (pod warunkiem, iż ochrona trwała minimum 2 lata), mozliwa jest dalsza dożywotnia kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych).


Karencja

Warto pamiętać, że w programie otwartej grupy w odniesieniu do części zdarzeń obowiązuje karencja, czyli okres ograniczonej ochrony.

W zależności od rodzaju zdarzenia wynosić będzie:

 • 9 miesięcy - w odniesieniu do urodzenia dziecka;
 • 6 miesięcy - w odniesieniu do świadczeń z tytułu śmierci (nie dotyczy śmierci będącej nastęstwem nieszczęśliwego wypadku) a także w odniesieniu do leczenia operacyjnego;
 • 3 miesiące - w odniesieniu do poważnego zachorowania;
 • 1 miesiąc - w odniesieniu do leczenia szpitalnego. Karencja nie będzie miała zastosowania do większości zdarzeń powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku.


Jak zawrzeć ubezpieczenie?
Otwarte Grupy INSUS

Wybierz odpowiedni dla siebie wariant

Otwarte Grupy INSUS

Wypełnij deklarację przystąpienia - znajdziesz ją obok w dokumentach

Zwróć uwagę na deklarację stanu zdrowia Ubezpieczonego.
Przystąpienie do grupy Allianz wymaga wszystkich odpowiedzi
na TAK.

Otwarte Grupy INSUS

Prześlij do nas scan wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres biuro@insus.pl lub skontaktuj się z nami
Świadczenia podstawowe

dostępne w każdym wariancie

Pakiet Bezpieczne Życie zapewni rozbudowaną ochronę, której nie znajdziesz w indywidualnych ubezpieczeniach na życie.

 • wypłata dla najbliższych w razie śmierci
 • świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu po wypadku
 • wypłata w razie poważnego zachorowania
 • świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego i jego Rodziny
ŚWIADCZENIA ROZSZERZONE

W WYBRANYCH WARIANTACH

 • wypłata z tytułu urodzenia dziecka świadczenie w razie poważnego zachorowania dziecka
 • pomoc finansowa w razie śmierci współmałżonka / partnera, a także w razie śmierci Rodzica lub Rodzica współmałżonka / partnera
 • wypłata w razie leczenia operacyjnego, specjalistycznego, w razie powikłań pooperacyjnych
 • świadczenie w przypadku leczenia w szpitalu
ASSISTANCE

Świadczenia opiekuńcze

Pakiet świadczeń Assistance to pomoc w trudnych sytuacjach życiowych 7 dni 24h na dobę, min:

 • transport medyczny
 • organizacja rehabilitacji
 • pomoc w opiece nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 • wizyta lekarza bądź pielęgniarki po wypadku
 • infolinia "BABY ASSISTANCE"


następna grupa >