AXA OCHRONA Z PLUSEM

otwarta grupa

Otwarta grupa w AXA to szeroki program ubezpieczenia na życie i zdrowie połączony z szeregiem świadczeń rodzinnych zapewniający finansowe wsparcie w trudnych sytuacjach.

Ubezpieczenie w AXA daje ponadto wymierne korzyści finansowe. Program AXA Benefit umożliwia dostęp do szeregu unikatowych rabatów w ponad 150 różnych firmach.

Oferujemy 4 nowe pakiety "Ochrona z Plusem".


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

DLA
MNIE

Ochrona z Plusem

DLA MNIE
I DZIECKA

Ochrona z Plusem

DLA MNIE
I RODZINY

Ochrona z Plusem


AXA 24 - Pomoc Assistance - w każdym wariancie

Pomoc dla Ciebie i Twojej Rodziny

W razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych Axa zapewni organizację i pokrycie kosztów świadczeń pomocy.

Axa udzieli pomocy Ubezpieczonemu, Współmałżonkowi, Dziecko oraz Rodzicom Ubezpieczonego (jeżeli objęci są ochroną w ramach wybranego wariantu).

Zakres pomocy obejmuje sytuacje:

 • rozstroju zdrowia w przypadku nagłego zachorowania
 • obrażenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • pogorszenie się stanu zdrowia w wyniku trudnych sytuacji losowych
 • urodzenia się Dziecka

Szereg świadczeń 24 godziny na dobę

 • transport medyczny
 • rehabilitacja
 • wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjego
 • wizyta lekarska, pielęgniarska po wypadku
 • pomoc psychologa
 • opieka nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi
 • łożko szpitalne dla Rodzica
 • dostawa leków
 • infolinia medyczna
Czytaj więcej (załącznik pdf)


AXA Medi - dodatkowe świadczenia medyczne i opiekuńcze

Dodatkowa pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku

Axa Medi to pomoc w przypadku: pęknięcia lub załamania kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów, urazów kręgosłupa, głowy, narządów wewnętrznych bądź urazów oka powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Forma indywidaulna lub rodzinna

W formie indywiduanej umowa ubezpieczenia obejmować będzie Ubezpieczonego.

W formie rodzinnej ochrona obejmować będzie Ubezpieczonego, Współmałżonka i Dziecko.


Świadczenia medyczne i opiekuńcze

 • Pomoc medyczna:
  konsultacje lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, wykonanie badań specjalistycznych, pakiet rehabilitacyjny, wykonanie tomografii komputerowej oraz rezonans magnetyczny,
 • Świadczenia opiekuńcze:
  zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, dostarczenie lekarstw i podstawowych artykułów spożywczych, pomoc domowa po hospitalizacji, opieka nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.
Czytaj więcej (załącznik pdf)


Program AXA Benefit

Program Rabatowy w AXA Benefit to:

 • szeroka baza produktów i usług oferowanych z niespotykanymi na rynku rabatami
 • ponad 150 partnerów w całej Polsce pogrupowanych w 15 kategoriach produktów i usług
 • indywidualne konto umożliwiające szybką i łatwą realizację Twojego zamówienia przez Internet

Ubezpieczeni otrzymują dostęp do internetowej platformy www.axabenefit.pl dzięki, której w każdej chwili można skorzystać z atrakcyjnych zniżek na produkty i usługi oferowane przez partnerów AXA.

Przykładowe ofertyKto może przystąpić do otwartej grupy w AXA?

Do grupy AXA może przystąpić każda osoba:

 • która ukończyła 15 lat i nie ukończyła 55 roku życia oraz
 • która nie ma i nie miała w przeszłości poważniejszych problemów zdrowotnych, a także
 • która nie pracuje w zawodzie o podwyższonym ryzyku


Przystąpienie do ubezpieczenia wymaga podpisania oświadczenia o stanie zdrowia oraz o wykonywanym zawodzie - znajdziesz je poniżej oraz w deklaracjach przystąpienia załączonych niżej.

Nie są wymagane badania lekarskie.


Oświadczenie o stanie zdrowia

 • Czy przez ostatnie 5 lat prowadzono u Pana /Pani diagnostykę lub rozpoznano u Pana /Pani chorobę serca, niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze krwi przekraczające wartości 160/100, udar mózgu, epilepsję, niedowład, choroby płuc, choroby nerek, choroby psychiczne, cukrzycę, choroby wątroby, choroby reumatyczne, stwardnienie rozsiane, choroby zakaźne (w szczególności WZW typu B, typu C, HIV), guza lub nowotwór?
 • Czy choruje Pan /Pani lub zamierza Pan /Pani poddać się leczeniu w związku z ww. chorobami?
 • Czy przebywa Pan /Pani w szpitalu lub planuje hospitalizację i leczenie operacyjne?
 • Czy w ciągu ostatnich 3 lat przebywał(a) Pan /Pani na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 kolejno nastepujących po sobie dni (nie dotyczy ciąży, porodu, leczenia złamań pojedynczych, zamkniętych, prostych i bez powikłań, skręceń, zwichnięć)?
 • Czy ma Pan /Pani orzeczoną częściową lub całkowitą niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji?

Oświadczenie o wykonywanym zawodzie

Czy wykonuje Pan /Pani jeden z niżej wymienionych zawodów:

 • pracownik budowlany wykonujący pracę na wysokości powyżej 6 m, pod ziemią lub przy rozbiórce budynków, pracownik leśny pracujący przy pozyskiwaniu drewna, pracownik tartaku, operator dźwigów lub suwnic, artysta cyrkowiec, kaskader, pracownik platformy wiertniczej, górnik i inny pracownik przemysłu wydobywczego pracujący pod ziemią, marynarz i rybak, ratownik górski, wodny lub lotniczy, funkcjonariusz agencji bezpieczeństwa, służb specjalnych lub formacji uzbrojonych, straży miejskiej, leśnej, kolejowej oraz ochrony mienia posiadający broń palną, policjant, strażak, żołnierz zawodowy, korespondent wojenny, nurek lub inna osoba wykonująca prace pod wodą, pracownik przy lub z wykorzystaniem materiałów wybuchowych (w tym ich transport), przewożenie paliw lub ładunków niebezpiecznych, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 1000V, pilot poza licencjonowanymi liniami lotniczymi, sportowiec, kierowca wyścigowy i rajdowy, pracownik fizyczny przemysłu metalurgicznego w odlewniach, walcowniach.

W przypadku odpowiedzi na TAK, Towarzystwo zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia.Warunki ubezpieczenia

Czas ochrony

Axa oferuje ochronę w ramach otwartej grupy:

 • do ukończenia 69 roku życia w zakresie ubezpieczenia podstawowego oraz umów dodatkowych takich jak: śmierć Ubezpieczonego (z wyjątkiem śmierci wskutek zawału serca i udaru mózgu), uszczerbek na zdrowiu wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków, poważne zachorowania, śmierć dziecka i świadczenia AXA24,
 • do ukończenia 65 roku życia w zakresie ubezpieczeń dodatkowych takich jak: śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, uszczerbek na zdrowiu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, pobyt w szpitalu, operacja medyczna, śmierć Rodziców i Teściów, urodzenie Dziecka, poważne zachorowanie Dziecka
 • do ukończenia 64 roku życia na wypadek niezdolności do pracy zarobkowej

Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony (pod warunkiem, iż ochrona trwała minimum 6 miesięcy), możliwa jest dalsza dożywotnia kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych).


Karencja

Warto pamiętać, że w programach otwartych grup w odniesieniu do części zdarzeń obowiązuje karencja, czyli okres ograniczonej ochrony.

Dotyczy ona przede wszystkim:

 • urodzenia dziecka - 10 miesięcy
 • poważnego zachorowania - 3 miesiące oraz
 • okoliczności związanych z chorobą bądź śmiercią Ubezpieczonego, Współmałżonka, Rodziców - 6 miesięcy.

Karencja nie będzie miała zastosowania do większości zdarzeń powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku. Szczegółowa informacja znajduje się przy każdym wariancie.Składka

Składka jest płatna miesięcznie z góry do ostatniego dnia miesiąca. Klient otrzymuje swój indywidualny numer konta.

O zbliżającym się terminie płatności AXA powiadamia sms.Program AXA Benefit

Program Rabatowy w AXA Benefit to:

 • szeroka baza produktów i usług oferowanych z niespotykanymi na rynku rabatami
 • ponad 150 partnerów w całej Polsce pogrupowanych w 15 kategoriach produktów i usług
 • indywidualne konto umożliwiające szybką i łatwą realizację Twojego zamówienia przez Internet

Ubezpieczeni otrzymują dostęp do internetowej platformy www.axabenefit.pl dzięki, której w każdej chwili można skorzystać z atrakcyjnych zniżek na produkty i usługi oferowane przez partnerów AXA.

Przykładowe ofertyJak zawrzeć ubezpieczenie?
Otwarte Grupy INSUS

Wybierz odpowiedni dla siebie wariant

Otwarte Grupy INSUS

Wypełnij deklarację przystąpienia - znajdziesz ją obok w dokumentach

Zwróć uwagę na oświadczenie medyczne oraz oświadczenie o wykonywanym zawodzie.
Przystąpienie do grupy Axy wymaga obu odpowiedzi na TAK.

Otwarte Grupy INSUS

Prześlij do nas scan wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres biuro@insus.pl lub skontaktuj się z nami
Świadczenia

Ochrona Życia i Zdrowia

Świadczenia podstawowe:

 • w przypadku śmierci Ubezpieczonego
 • z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzeniu ciała
 • w przypadku pobytu w szpitalu
 • w przypadku poważnego zachorowania

dodatkowe - w zależności od wybranego wariantu:

 • urodzenie się dziecka
 • śmierć lub choroba współmałżonka
 • śmierć rodziców, teściów
 • śmierć lub poważne zachorowanie dziecka
 • operacje medyczne Ubezpieczonego
AXA24

Pomoc Assistance

Pomoc dla Ciebie i Twojej Rodziny

 • transport medyczny
 • wizyta lekarska, pielęgniarska po wypadku
 • wizyta położnej
 • rehabilitacja
 • dostawa leków
 • pomoc psychologa
 • korepetycje dla dzieci
 • infolinia medyczna

Dodatkowo AXA udziela pomocy medycznej
rodzicom i teściom

AXA BENEFIT

Program rabatowy

Program Rabatowy to:

 • dostęp do szerokiej bazy produktów i usług
  w unikalnych cenach
 • ponad 150 partnerów w całej Polsce
  pogrupowanych w 15 kategoriach produktów i usług
 • indywidualne konto umożliwiające szybką
  i łatwą realizację Twojego zamówienia przez Internet

>> Zobacz wybrane oferty

Aktualne oferty na stronie www.axabenefit.pl
następna grupa >