BEST DOCTORS

Organizacja i leczenia za granicą

Best Doctors to ubezpieczenie, które zapewnia pomoc medyczną na wysokim światowym poziomie.

Best Doctors to bardzo wysokie sumy ubezpieczenia: łacznie nawet do 2.000.000 Euro na koszty leczenia, do 50.000 Euro na zakup leków i po 100 Euro za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Best Doctors to dostęp do ponad 50.000 najlepszych lekarzy w 450 specjalizacjach w najlepszych szpitalach za granicą


Jeden zakres, jedna składka

DRUGA OPINIA MEDYCZNA

LECZENIE ZA GRANICĄ

do 1 MLN EURO

ZASIŁEK SZPITALNY

100 EURO za każdy dzień pobyty

ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW

do 50.000 EURO

84 zł


składka miesięczna


Kto może zawrzeć ubezpieczenie Best Doctors?

Ubezpieczeniem może zostać objęta osoba:

Przystąpienie do ubezpieczenia wymaga podpisania oświadczenia o stanie zdrowia zawartego w deklaracji przystąpienia (oświadczenie o stanie zdrowia o którym mowa jest odpowiednikiem wyłączeń zawartych obok).

Nie są wymagane badania lekarskie.


Nie może zawrzeć ubezpieczenia osoba, która:W jakich sytuacjach możesz liczyć na pomoc Best Doctors?

Best Doctors zorganizuje i pokryje koszty leczenia za granicą,
w przypadku zachorowania na:

lub zaistnieje potrzeba przeprowadzenia:Zakres ubezpieczenia

Druga opinia medyczna

Zespół Best Doctors, po zebraniu i przeanalizowaniu dokumentacji medycznej, wybiera lekarza eksperta odpowiedniego do danego stanu Chorego. Lekarz ekspert przygotowuje raport zawierający: opinię na temat postawionej diagnozy i dotychczasowego leczenia, propozycję dotyczącą dalszego postępowania i leczenia zalecanego oraz odpowiedzi na pytania Ubezpieczonego dotyczące jego przypadku medycznego. Opinia będzie przedstawiona w języku polskim.

Dzięki drugiej opinii zyskasz pewność co do postawionej wcześniej diagnozy i podjętego planu leczenia.


Leczenie za granicą

Specjaliści z Best Doctors wytypują odpowiednią placówkę medyczną i zorganizują cały proces leczenia, w tym również transport medyczny oraz zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej.

Dodatkowo Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą - 100 euro za dobę (do 60 dni) oraz refundacja kosztów zakupionych po powrocie do kraju leków - do 50 tys. euro.


Karencja - 90 dniJak zawrzeć ubezpieczenie?

Sprawdź
czy spełniasz warunki przystąpienia


Pobierz i wypełnij
deklarację przystąpienia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

Zwróć uwagę, że zawarcie
ubezpieczenia wymaga udzielenia
odpowiedzi na TAK


Prześlij do nas
scan deklaracji

Wypełnioną i podpisaną deklarację
prześlij do nas scanem na adres mail:
biuro@insus.pl

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.Ogólne warunki ubezpieczenia
następna grupa >