O nas

Jesteśmy MultiAgencją Ubezpieczeniową. Działamy od ponad 7 lat.

Współpracujemy z wieloma ubezpieczycielami, zarówno w zakresie ubezpieczeń życiowych
jak i ubezpieczeń majątkowych.

Oprócz sprzedaży ubezpieczeń na życie, zajmujemy sie sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych, firmowych, osobowych - dla osób prywatnych i dla przedsiębiorców.

Mimo wieloletniego doświadczenia, wciąż się uczymy i pogłębiamy naszą wiedzę.
Branża ubezpieczeniowa, jak wiele innych dziedzin naszego życia dynamicznie się rozwija,
wciąż powstają nowe rozwiązania i my staramy się za nimi podążać.

Pracujemy stacjonarnie i terenowo. Klientów z Łodzi zapraszamy do naszego biura przy ulicy Gdańskiej 129 lub do kontaktu z Agentami w terenie. Klientom spoza naszego zasięgu terytorialnego oferujemy obsługę drogą mailową i pocztową.

Zapraszamy!

INFORMACJE DOTYCZĄCE NAS JAKO DYSTRYBUTORA UBEZPIECZEŃ


Zgodnie z wymogiem Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przedstawiamy poniżej informacje dotyczącej naszej działalności jako dystrybutora ubezpieczeń.

Działamy na rzecz kilkunastu Ubezpieczycieli wymienionych poniżej. Wszystkie nasze umowy oraz udzielone nam pełnomocnictwa zarejestrowane są w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Poniżej szczegółowe informacje.


Dane

Nazwa i dane firmy: INSUS Sp. z o.o., NIP: 731-205-39-32, REGON: 366077513, KRS 0000652344

Główne biuro sprzedaży i obsługi Klienta: Łódź, ul. Gdańska 129, lokal 1, tel. 502-907-800

Rodzaj dystrybutora ubezpieczeń: MultiAgent działający na rzecz wielu Zakładów Ubezpieczeń

Nr wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych: 11233364/A

Dane naszej Agencji wraz z posiadanymi pełnomocnictwami dostępne są na stronie KNF pod adresem: www.knf.gov.pl w zakładce Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych.


Współpraca z Zakładami Ubezpieczeń

AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA

AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

PZU S.A.

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A.

TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

LLOYD'S Z SIEDZIBĄ W LONDYNIE/ za pośrednictwem Leadenhall Polska S.A.


Wynagrodzenie

Otrzymujemy wynagrodzenie prowizyjne stanowiące określony procent zainkasowanej przez Ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej.

Możemy także otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w postaci nagród rzeczowych lub finansowych z tytułu udziału w konkursach i/lub promocjach organizowanych przez Ubezpieczyciela.


Procedura Reklamacyjna

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy zgłaszać właściwemu Ubezpieczycielowi zgodnie z procedurą przewidzianą w danym Towarzystwie Ubezpieczeń.

W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną Klient ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do nas:

1. Mailowo na adres: office@insus.pl
2. Pisemnie na adres: 90-519 Łódź, ul. Gdańska 129, lokal 1

W przypadku naruszenia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego.


Akcje i udziały w Zakładach Ubezpieczeń

Nie posiadamy