UNIQA PAKIET BEZPIECZEŃSTWA

otwarta grupa

Uniqa proponuje kilkanaście możliwości, w tym zakresy VIP z wysokimi sumami ubezpieczenia.

Ubezpieczenia w otwartej grupie Uniqi może zawrzeć osoba do 57 roku życia. Uniqa zapewnia ochronę do 67 roku życia, a po tym okresie możliwość dalszej dożywotniej kontynuacji.

W ramach każdego wariantu, Uniqa oferuje Pomoc Medical Assistance, w ramach której zorganizuje min. transport medyczny, wizytę lekarza czy opiekę domową po hospitalizacji.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

Moje Życie

Pakiet Bezpieczeństwa

Moje Zdrowie

Pakiet Bezpieczeństwa

Moja Rodzina

Pakiet Bezpieczeństwa


Medical Assistance - w każdym wariancie!

W trudnych sytuacjach życiowych, takich jak nagłe zachorowanie, nieszczęśliwe wypadki (w tym wypadki komunikacyjne), śmierć osoby bliskiej możesz liczyć na działanie Uniqi, która zorganizuje odpowiednią pomoc.

W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy należy niezwłocznie kontaktowac się z Centrum Alarmowym Assistance, czynnym całą dobę, pod numerem telefonu: 0 801 597 597 lub dla telefonów komórkowych +48 (42) 66 66 500.

Zakres usług assistance obejmuje między innymi: wizytę lekarza lub pielęgniarki po wypadku, dostarczenie leków przepisanych przez lekarza, rehabilitację, transport medyczny, organizację zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc po hospitalizacji, pomoc psychologa, osobistego Asystenta Medycznego.


Zobacz więcej (załącznik pdf)


Kto może przystąpić do otwartej grupy w Unice?

Do grupy Uniqi może przystąpić każda osoba:

Przystąpienie do ubezpieczenia wymaga wypełnienia i podpisania oświadczenia o stanie zdrowia. Pytania dotyczące stanu zdrowia znajdziesz we wniosku o zawarcie ubezpieczenia.

W przypadku odpowiedzi TAK na pytania znajdujące się we wniosku dotyczącę stanu zdrowia - dezycja o zawarciu ubezpieczenia zostanie podjęta przez Centralę Uniqi po przesłaniu podpisanego wniosku, dodatkowych ankiet medycznych: ankiety ogólnej plus ewentualnie w zależności od schorzenia dodatkowej ankiety szczegółowej oraz ewentualnie dodatkowo wymaganych dokumentów.Warunki dotyczące okresu ubezpieczenia

Okres trwania ochrony ubezpieczenia

Uniqa oferuje ochronę w ramach otwartej grupy aż do ukończenia:


Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony, możliwa jest dalsza dożywotnia kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych).


Karencja

Warto pamiętać, że w programie otwartej grupy w odniesieniu do części zdarzeń obowiązuje karencja, czyli okres ograniczonej ochrony.

W zależności od rodzaju zdarzenia wynosić będzie:

Karencja nie będzie miała zastosowania do większości zdarzeń powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku.Wybrane informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Wybierz odpowiedni
wariant dla siebiePobierz i wypełnij
deklarację przystąpienia

WNIOSEK o zawarcie ubezpieczenia

Jeśli na pytania zawarte w części dotyczące
stanu zdrowia udzielisz odpowiedzi TAK,
zawarcie ubezpieczenia będzie możliwe
po akceptacji centrali


Prześlij do nas
scan deklaracji

Wypełnioną i podpisaną deklarację
prześlij do nas scanem na adres mail:
biuro@insus.pl

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.Ogólne warunki ubezpieczenia
następna grupa >