Allianz Otwarta Grupa

ALLIANZ BEZPIECZNE ŻYCIE

Otwarta Grupa

Allianz oferuje ochronę ubezpieczeniową dla osób w wieku do 69 roku życia. Szeroki wybór wariantów pozwala wybrać odpowiedni program ochrony niemal każdemu. Dla szukających szerokiej ochrony polecamy warianty VIP.

Warto zwrócić uwagę na świadczenie renty rodzinnej w razie osierocenia dzieci zawartej w pakietach Dla Twoich Dzieci oraz Dla Ciebie i Twoich Dzieci.

Każdy wariant zawiera pakiet świadczeń opiekuńczych Assistance, który zapewnia całodobową pomoc Ubezpieczonemu oraz najbliższej Rodzinie w trudnych sytuacjach losowych.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

Świadczenia assistance i telemedycyna

Każdy wariant obejmuje świadczenia assistance zapewniające doraźną pomoc Ubezpieczonemu i jego bliskim w nagłych sytuacjach. W ramach ubezpieczenia Assistance, Ubezpieczony może liczyć na szeroką pomoc w przypadku choroby bądź wypadku, min:

 • dostarczenie leków
 • transport medyczny
 • organizacja i pokrycie kosztów procesu rehabilitacyjnego
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 • pomoc domowa po pobycie w szpitalu
 • wizyta lekarska
 • telemedycyna wrazie choroby, wypadku lub nasilenia objawów chorobowych
 • infolinia

Więcej informacji na temat wszystkich świadczeń oraz wysokości limitów znajdziesz w załącznikach obok.Jeśli chcesz skorzystać z usług assistance dzwoń pod numer 224 224 224 lub napisz maila na adres: pmu@mondial-assistance.plZakres Assistance

W wariantach dla Ciebie, dla Ciebie i Dzieci, dla Ciebie i Rodziny
W wariantach dla Ciebie 70+


Kto może wykupić ubezpieczenie w otwartej grupie Allianz?

Do grupy Allianz może przystąpić osoba:

 • w wieku powyżej 16 lat i która nie ukończyła 69 lat wybierając jeden z wariantów dla Ciebie, dla Ciebie i Dzieci, dla Ciebie i Rodziny
 • w wieku między 70 a 74 rokiem życia wybierając jeden z wariantów dla Ciebie 70+
 • która podpisze się pod Ankietą medyczną - jej treść znajduje się poniżej

Ankieta medyczna

 1. W ciągu ostatnich 5 lat nie zdiagnozowano u mnie i nie leczyłem się z powodu: wady serca; choroby serca, wątroby, nerek, trzustki; cukrzycy (nie dotyczy cukrzycy ciążowej), nowotworu złośliwego, guza mózgu, stwardnienia rozsianego (SM), udaru mózgu, paraliżu, zaburzeń psychicznych, przewlekłej niewydolności oddechowej, HIV.
 2. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie byłem/am niezdolny/a do pracy przez okres dłuższy niż 30 kolejnych dni ani nie przebywałem/am w szpitalu celem diagnostyki lub leczenia (nie dotyczy leczenia złamań/skręceń kończyn, operacji przepukliny pachwinowej, usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, opieki nad członkiem rodziny, hospitalizacji związanych z ciążą/porodem/połogiem). Według mojej najlepszej wiedzy nie mam wskazań do leczenia szpitalnego ani operacyjnego.
 3. W ciągu ostatnich 5 lat nie byłem/am i obecnie nie jestem uzależniony/a, leczony/a, hospitalizowany/a ani kierowany/a na leczenie z powodu nadużywania/ uzależnienia od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 4. W dniu złożenia niniejszego wniosku nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, lub innym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w tym hospicjum, nie mam orzeczonej niezdolności do pracy lub orzeczonego stopnia niepełnosprawności, ani też nie ubiegam się o takie orzeczenia, nie otrzymuję świadczenia rehabilitacyjnego, ani też nie ubiegam się o nie.
 5. W ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonywałem/am i nie zalecono mi wykonania: badań diagnostycznych lub konsultacji lekarskich w związku z nieprawidłowymi wynikami badań lub występowaniem następujących objawów chorobowych: bóle brzucha lub głowy, bóle w klatce piersiowej, powiększenie węzłów chłonnych, guzek w piersi lub w jądrach, napady drgawkowe lub omdlenia/utrata przytomności, zaburzenia równowagi, krwioplucie, obecność krwi w stolcu lub moczu, duszność, przewlekły kaszel, niezamierzona, postępująca utrata wagi.


Wybrane informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Wybrane_zagadnienia
 • Poważne zachorowania - katalog chorób

 • Leczenie specjalistyczne

 • Leczenie operacyjne

 • Wystąpienie powikłań pooperacyjnych

 • Świadczenie szpitalne

 • Renta Rodzinna w razie osierocenia dzieci

 • Ochrona ubezpieczeniowa a koronawirus


Warunki ubezpieczenia

Rozpoczęcie ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się od pierwszego dnia najbliższego miesiąca, oczywiście po podpisaniu i złożeniu wniosku.

Płatność składki

Składkę należy opłacać na indywidualne konto wskazane w certyfikacie ubezpieczenia. Składka opłacana jest miesięcznie, z góry, za każdy miesiąc polisowy ochrony, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna.

Karencje
 • 9 m-cy: urodzenie się dziecka
 • 6 m-cy: śmierć Ubezpieczonego, śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, śmierć rodzica Ubezpieczonego lub rodzica Współmałżonka albo partnera, śmierć współmałżonka albo partnera, śmierć dziecka lub urodzenie się martwego dziecka, osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego, renta miesięczna w razie osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego, leczenie operacyjne ubezpieczonego
 • 3 m-ce: poważne zachorowanie ubezpieczonego (zakres podstawowy/rozszerzony), poważne zachorowanie współmałżonka albo partnera, poważne zachorowanie dziecka
 • 1 m-c: leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku lub choroby, leczenie specjalistyczne ubezpieczonego, leczenie dziecka w szpitalu w następstwie wypadku lub choroby .

Karencja nie dotyczy zdarzeń będących następstwem wypadku.

Uznanie stażu z innych ubezpieczeń i odstąpienie / zmniejszenie karencji

Allianz uzna staż ubezpieczenia w przypadku przejścia z innego ubezpieczenia. Allianz dopuszcza 3 miesiące przerwy w ochronie w przypadku przejścia z innego ubezpieczenia Allianz i 45 dni przerwy w przypadku przejścia od innego Ubezpieczyciela.

Uznanie stażu dotyczy zakresu i wysokości sum ubezpieczenia objętych poprzednim ubezpieczeniem.

Do kiedy będzie trwała ochrona?

Ochrona kończy się w dniu rocznicy przystąpienia, następującej po dniu ukończenia:

 • 70 lat - w wariantach dla Ciebie, dla Ciebie i Dzieci, dla Ciebie i Rodziny
 • 75 lat - w wariancie dla Ciebie 70+
Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony (pod warunkiem, iż ochrona trwała minimum 2 lata), możliwa jest dalsza dożywotnia kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych).
Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Krok 1

Wybierz odpowiedni wariant

Przejrzyj warunki poszczególnych pakietów i wybierz wariant, który spełni Twoje oczekiwania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Krok 2

Skontaktuj się z nami

Tel. 42/ 239-84-64, 502-907-800

mail: biuro@insus.pl

Krok 3

Umów się na podpisanie wniosku

Zawarcie ubezpieczenia w Allianz możliwe jest po wcześniejszym podpisaniu wniosku w naszej obecności.