Allianz Otwarta Grupa

ALLIANZ BEZPIECZNE ŻYCIE

Otwarta Grupa

Allianz oferuje ochronę ubezpieczeniową dla osób w wieku do 69 roku życia. Szeroki wybór wariantów pozwala wybrać odpowiedni program ochrony niemal każdemu. Dla szukających szerokiej ochrony polecamy warianty VIP.

Warto zwrócić uwagę na świadczenie renty rodzinnej w razie osierocenia dzieci zawartej w pakietach Dla Twoich Dzieci oraz Dla Ciebie i Twoich Dzieci.

Każdy wariant zawiera pakiet świadczeń opiekuńczych Assistance, który zapewnia całodobową pomoc Ubezpieczonemu oraz najbliższej Rodzinie w trudnych sytuacjach losowych.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

Assistance świadczenia opiekuńcze - w każdym wariancie

Solidne wsparcie w trudnych sytuacjach

Z pakietem świadczeń opiekuńczych (assistance) można liczyć na kompleksową pomoc w trudnych sytuacjach życiowych lub pokrycie kosztów jej organizacji. W sytuacji gdyby doszło do wypadku bądź choroby, Allianz zapewnia m.in.:

 • transport medyczny,
 • organizację rehabilitacji,
 • pomoc w opiece nad dziećmi,
 • wizytę pielęgniarki, jeżeli będziesz potrzebował szerszego zakresu pomocy po przebytym wypadku.

Pomoc dla całej Rodziny

Świadczenia opiekuńcze oferowane w ramach Pakietu Bezpieczne Życie obejmują nie tylko osobę ubezpieczoną, ale również najbliższą rodzinę. W trudnych sytuacjach Allianz udzieli pomocy współmałżonkowi/partnerowi, dzieciom do 25. roku życia, a nawet rodzicom osoby ubezpieczonej i współmałżonka/partnera.

Wystarczy zadzwonić na infolinię Allianz 224 224 224.


Zobacz więcej (otwórz załącznik)

Wybrane informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Wybrane_zagadnienia
 • Poważne zachorowania - katalog chorób

 • Leczenie specjalistyczne

 • Leczenie operacyjne

 • Wystąpienie powikłań pooperacyjnych

 • Świadczenie szpitalne

 • Renta Rodzinna w razie osierocenia dzieci

 • Ochrona ubezpieczeniowa a koronawirus


Kto może wykupić ubezpieczenie w otwartej grupie Allianz?

Do grupy Allianz może przystąpić osoba:

 • w wieku powyżej 16 lat i która nie ukończyła 69 lat (z zastrzeżeniem, że osoby w wieku 65-69 lat mogą zawrzeć ubezpieczenie tylko w wariancie Senior)
 • która na wszystkie pytania dotyczące stanu zdrowia udzieli odpowiedzi "NIE" - pytania o których mowa znajdziesz poniżej.

Nie może przystąpić osoba, która:

nie spełni warunków, o których mowa obok,

a także osoba, która posiada ubezpieczenie Allianz Rodzina lub jej kontynuację, chyba, że zrezygnuje z takiego ubezpieczenia z końcem miesiąca poprzedzającego przystąpienie do ubezpieczenia Pakiet Bezpieczne Życie.


Pytania dotyczące stanu zdrowia

 1. Czy choruje lub chorował/a Pan/Pani na: chorobę serca, cukrzycę, nowotwór, przewlekłą chorobę wątroby, nerek, trzustki? Czy wystąpił udar, paraliż, zaburzenia psychiczne, niewydolność oddechowa?
 2. Czy obecnie lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy z przyczyn zdrowotnych przerwał/a Pan/Pani pracę na okres dłuższy niż 30 kolejnych dni lub czy przebywał/a Pan/Pani w szpitalu celem diagnostyki lub leczenia (z wyjątkiem leczenia złamań/skręceń kończyn, ostrych zakażeń dróg oddechowych, bólów/chorób kręgosłupa oraz u kobiet: hospitalizacji związanych z ciążą/porodem/połogiem)?
 3. Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani uzależniony/a lub leczony/a z powodu uzależnienia od alkoholu lub innych używek, był Pan/Pani hospitalizowany/a z powodu zatrucia lub przedawkowania?
 4. Czy kiedykolwiek ubiegał /a się Pan/Pani o przyznanie renty inwalidzkiej, orzeczenia o niezdolności do pracy lub czy zostało ono przyznane?

Warunki dotyczące ubezpieczenia

Do kiedy będzie trwała ochrona?

Ochrona kończy się w dniu rocznicy przystąpienia, następującej po dniu ukończenia:

 • 65 lat - w wariantach "Dla Ciebie", "Dla Twoich Dzieci", "Dla Ciebie i Twoich Dzieci", "Dla Rodziny"
 • 70 lat - w wariancie "Dla Seniora"

Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony (pod warunkiem, iż ochrona trwała minimum 2 lata), możliwa jest dalsza dożywotnia kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych).


Karencje

 • 9 m-cy: urodzenie się dziecka
 • 6 m-cy: śmierć Ubezpieczonego, śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, śmierć rodzica Ubezpieczonego lub rodzica Współmałżonka albo partnera, śmierć współmałżonka albo partnera, śmierć dziecka lub urodzenie się martwego dziecka, osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego, renta miesięczna w razie osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego, leczenie operacyjne ubezpieczonego
 • 3 m-ce: poważne zachorowanie ubezpieczonego (zakres podstawowy/rozszerzony), poważne zachorowanie współmałżonka albo partnera, poważne zachorowanie dziecka
 • 1 m-c: leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku lub choroby, leczenie specjalistyczne ubezpieczonego, leczenie dziecka w szpitalu w następstwie wypadku lub choroby .

Karencja nie dotyczy zdarzeń będących następstwem wypadku.


Uznanie stażu z innych ubezpieczeń i odstąpienie / zmniejszenie karencji

Allianz uzna staż ubezpieczenia wyłącznie w przypadku przejścia z umowy Allianz Rodzina. Allianz uzna wówczas staż ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyk i limitów sum ubezpieczenia jakie były w poprzedniej polisie.

W przypadku przejścia z indywidualnej kontynuacji lub z ubezpieczenia innego Ubezpieczyciela staż nie bedzie zaliczany, a tym samym Allianz nie odstąpi od karencji.


Rozpoczęcie ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się od pierwszego dnia najbliższego miesiąca, oczywiście po podpisaniu i złożeniu wniosku.


Płatność składki

Składkę należy opłacać na indywidualne konto wskazane w certyfikacie ubezpieczenia. Składka opłacana jest miesięcznie, z góry, za każdy miesiąc polisowy ochrony, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna.
Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Krok 1

Wybierz odpowiedni wariant

Przejrzyj warunki poszczególnych pakietów i wybierz wariant, który spełni Twoje oczekiwania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Krok 2

Pobierz i wypełnij deklarację przystapienia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

Zwróć uwagę, że zawarcie ubezpieczenia wymaga udzielenia wszystkich odpowiedzi "NIE" w części dotyczącej stanu zdrowia

Krok 3

Prześlij do nas skan deklaracji

Wypełnioną i podpisaną deklarację zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres mail: biuro@insus.pl.

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.