Axa Ochrona z Plusem

AXA OCHRONA Z PLUSEM

Otwarta Grupa

Otwarta Grupa AXY to program adresowany dla osób do 55 roku życia. Do wyboru jest 26 różnych wariantów, w tym aż 16 wariantów rodzinnych. W każdym wariancie zawarty jest Assistance AXA24, który zapewnia organizację i pokrycie kosztów świadczeń pomocy. Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o Assistance AXA MEDI na wypadek nieszczęśliwego wypadku.

Ciekawym dodatkiem do polisy w AXA jest dostęp do Programu Rabatowego, który oferuje szereg zniżek na produkty i usługi w całej Polsce.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

świadczenia opiekuńcze

AXA24 - w każdym wariancie

W razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych Axa zapewni organizację i pokrycie kosztów świadczeń pomocy. Axa udzieli pomocy Ubezpieczonemu, Współmałżonkowi, Dziecko oraz Rodzicom Ubezpieczonego (jeżeli objęci są ochroną w ramach wybranego wariantu).

Pomoc obejmuje min.:

 • transport medyczny,
 • organizację i kosztów rehailitacji oraz dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego,
 • wizyty lekarskie lub pielęgnirskie po wypadku,
 • pomoc psychologa,
 • organizację łóżka szpitalnego dla rodzica,
 • dostawę leków,
 • infolinię medyczną.

Aby uzyskać pomoc należy kontaktować się z Centrum Operacyjnym AXA pod numerem telefonu 22/575-91-32.


AXA MEDI - ochrona dodatkowa

AXA MEDI to dodatkowe świadczenia opiekuńcze po zajściu nieszczęśliwego wypadku, np. w przypadku pęknięcia lub złamania kości, zwichnięcia lub skręcenia stawu czy urazów kręgosłupa.

Zakres ochrony obejmuje min.:

 • konsultacje specjalistów takich jak: chirurga, okulisty, ortopedy, lekarza rehabilitacji, psychologa,
 • zabiegi ambulatoryjne i badania laboratoryjne
 • pakiet rehabilitacyjny w ramach którego Ubezpieczonemu przysługuje 40 zabiegów / procedur medycznych.

AXA MEDI może być zawarta w formie indywidualnej lub rodzinnej - wówczas obejmować będzie Ubezpieczonego, Małżonka i Dzieci.


Zobacz więcej - Świadczenia AXA24 i AXA MEDI

Wybrane informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Wybrane_zagadnienia
 • Poważne zachorowanie - katalog chorób

 • Operacje medyczne

 • Wystąpienie powikłań pooperacyjnych

 • Pobyt w szpitalu

 • Ochrona ubezpieczeniowa a koronawirus


Program Rabatowy AXA Benefit

AXA oferuje osobom Ubezpieczonym możliwość korzystania z szeregu rabatów na produkty i usługi ponad 150 partnerów w całej Polsce.

W programie jest ponad 400 różnych ofert, dzięki którym taniej kupisz sprzęt RTV/AGD, sprzęt sportowy, odzież, bilety do kina czy pizzę.

Każdy Ubezpieczony otrzymuje dostęp do internetowej platformy axabenefit.pl dzięki, której będzie miał dostęp do aktualnej oferty.

Korzystając z rabatów, zyskujesz oszczędność, która może zrekompensować wysokość składki. Dlatego hasło AXA brzmi: Ubezpieczeni w AXA płacą mniej!

Axa Ochrona z Plusem

Kto może wykupić ubezpieczenie w otwartej grupie AXA?

Do grupy AXA może przystąpić osoba:

 • w wieku powyżej 15 lat i która nie ukończyła 55 lat
 • która nie pracuje w zawodzie o podwyższonym ryzyku (jednym z wymienionych w poniższym oświadczeniu o wykonywanym zawodzie)
 • która na wszystkie pytania dotyczące stanu zdrowia i wykonywanego zawodu udzieli odpowiedzi "NIE" - pytania o których mowa znajdują się poniżej.

Nie może przystąpić osoba, która:

nie spełni warunków, o których mowa obok.


Oświadczenia medyczne

 1. Czy przez ostatnie 5 lat prowadzono u Pana /Pani diagnostykę lub rozpoznano u Pana /Pani chorobę serca, niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze krwi przekraczające wartości 160/100, udar mózgu, epilepsję, niedowład, choroby płuc, choroby nerek, choroby psychiczne, cukrzycę, choroby wątroby, choroby reumatyczne, stwardnienie rozsiane, choroby zakaźne (w szczególności WZW typu B, typu C, HIV), guza lub nowotwór?
 2. Czy choruje Pan /Pani lub zamierza Pan /Pani poddać się leczeniu w związku z ww. chorobami?
 3. Czy przebywa Pan /Pani w szpitalu lub planuje hospitalizację i leczenie operacyjne?
 4. Czy w ciągu ostatnich 3 lat przebywał(a) Pan /Pani na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 kolejno nastepujących po sobie dni (nie dotyczy ciąży, porodu, leczenia złamań pojedynczych, zamkniętych, prostych i bez powikłań, skręceń, zwichnięć)?
 5. Czy ma Pan /Pani orzeczoną częściową lub całkowitą niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji?

Oświadczenie o wykonywanym zawodzie

Czy wykonuje Pan /Pani jeden z niżej wymienionych zawodów?

pracownik budowlany wykonujący pracę na wysokości powyżej 6 m, pod ziemią lub przy rozbiórce budynków, pracownik leśny pracujący przy pozyskiwaniu drewna, pracownik tartaku, operator dźwigów lub suwnic, artysta cyrkowiec, kaskader, pracownik platformy wiertniczej, górnik i inny pracownik przemysłu wydobywczego pracujący pod ziemią, marynarz i rybak, ratownik górski, wodny lub lotniczy, funkcjonariusz agencji bezpieczeństwa, służb specjalnych lub formacji uzbrojonych, straży miejskiej, leśnej, kolejowej oraz ochrony mienia posiadający broń palną, policjant, strażak, żołnierz zawodowy, korespondent wojenny, nurek lub inna osoba wykonująca prace pod wodą, pracownik przy lub z wykorzystaniem materiałów wybuchowych (w tym ich transport), przewożenie paliw lub ładunków niebezpiecznych, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 1000V, pilot poza licencjonowanymi liniami lotniczymi, sportowiec, kierowca wyścigowy i rajdowy, pracownik fizyczny przemysłu metalurgicznego w odlewniach, walcowniach.Warunki dotyczące ubezpieczenia

Do kiedy będzie trwała ochrona?

OChrona ubezpieczeniowa, w ramach otwartej gtupy AXA, trwać będzie:

 • do ukończenia 69 roku życia w zakresie ubezpieczenia podstawowego oraz umów dodatkowych takich jak: śmierć Ubezpieczonego (z wyjątkiem śmierci wskutek zawału serca i udaru mózgu), uszczerbek na zdrowiu wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków, poważne zachorowania, śmierć dziecka i świadczenia AXA24,
 • do ukończenia 65 roku życia w zakresie ubezpieczeń dodatkowych takich jak: śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, uszczerbek na zdrowiu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, pobyt w szpitalu, operacja medyczna, śmierć Rodziców i Teściów, urodzenie Dziecka, poważne zachorowanie Dziecka
 • do ukończenia 64 roku życia na wypadek niezdolności do pracy zarobkowej

Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony (pod warunkiem, iż ochrona trwała minimum 6 miesięcy), możliwa jest dalsza dożywotnia kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych).

Karencje

 • 3 miesiące: operacje medyczne, poważne zachorowania, pobyt w szpitalu,
 • 10 miesięcy: urodzenie się dziecka
 • 6 miesięcy: pozostałe zdarzenia niespowodowane nieszczęśliwym wypadkiem.

W przypadku zdarzeń objętych nieszczęśliwym wypadkiem brak jest karencji.

Uznanie karencji z innych ubezpieczeń

AXA, do okresu karencji zaliczy okres nieprzerwanej ochrony ubezpieczenia w ramach poprzedniego ubezpieczenia w AXA trwającego bezpośrednio przed zawarciem umowy. Uznanie karencji dotyczy świadczeń i ich wysokości, które zawarte były w poprzedniej polisie .

Płatność składki

Składkę należy opłacać na indywidualne konto wskazane w certyfikacie ubezpieczenia. Składka opłacana jest miesięcznie, z góry, za każdy miesiąc polisowy ochrony, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna.
Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Krok 1

Wybierz odpowiedni wariant

Przejrzyj warunki poszczególnych pakietów i wybierz wariant, który spełni Twoje oczekiwania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Krok 2

Pobierz i wypełnij wniosek o zawarcie ubezpieczenia

WNIOSEK

Zwróć uwagę, że zawarcie ubezpieczenia wymaga udzielenia wszystkich odpowiedzi "NIE" w części dotyczącej stanu zdrowia

Krok 3

Prześlij do nas wniosek o zawarcie ubezpieczenia

Wypełniony i podpisany wniosek zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres mail: biuro@insus.pl.

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.