Compensa Otwarta Grupa

COMPENSA MIĘDZY NAMI

Otwarta Grupa

Ubezpieczenie Otwartej Grupy w Compensie może nabyć osoba która nie ukończyła 72 lat. Dla osób w wieku do 55 lat Compensa proponuje 4 warianty Standard, 3 warianty VIP, a także możliwość stworzenia własnego zakresu ochrony w ramach wariantu Elastycznego. Dla osób w wieku od 56 lat do 72 adresowany jest wariant GOLD.

Każdy wariant zawiera Pomoc Assistance, z której korzystać może Ubezpieczony oraz najbliższa rodzina.

Warto zwrócić uwagę na świadczenie w razie choroby śmiertelnej, które może okazać się nieocenionym wsparciem w walce z taką chorobą.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

Pomoc Assistance - w każdym wariancie

Idea assistance polega na stałej opiece nad Klientami tak, aby w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia lub choroby można było w jak najkrótszym czasie zorganizować odpowiednią pomoc.

Z assistance może skorzystać Osoba Ubezpieczona w zakresie pogorszenia się stanu zdrowia własnego, Małżonka, Rodzica lub Dziecka. W przypadku potrzeby uzyskania świadczeń Assistance należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym Compensa Assistance 22 295 82 03.

Dla wariantów Standard, VIP i Elastycznego dedykowany jest Assistance VIP, dla wariantu Gold - specjalnie dedykowany Assistance.


Zakres usług assistance obejmuje między innymi: wizytę lekarza lub pielęgniarki po wypadku, dostarczenie leków przepisanych przez lekarza, wizytę rehabilitacyjną, transport medyczny, opiekę nad dziećmi, pomoc po hospitalizacji, pomoc psychologa, pomoc w przystosowaniu miejsca pracy w przypadku inwalidztwa będącego wynikiem wypadku, w wariancie Gold - infolinię kardiologiczną a także ekspercką opinię medyczną.


Zobacz więcej - patrz wariant VIP (otwórz załącznik)
Zobacz więcej - wariant Gold (otwórz załącznik)
Kto może wykupić ubezpieczenie w otwartej grupie Compensy?

Do grupy Compensy może przystąpić osoba:

 • w wieku powyżej 18 lat i która nie ukończyła 55 lat - wybierając jeden z wariantów Standard, VIP lub Elastyczny
 • w wieku powyżej 56 lat i która nie ukończyła 72 lat - wybierając jeden z wariantów Gold
 • która nie wykonuje jednego z wymienionych niżej zawodów:

  artysta cyrkowy, chemik - substancje wybuchowe, dekarz, elektryk dołowy, górnik kopalni odkrywkowej, górnik kopalni podziemnej, hutnik, instruktor sportów ekstramalnych, kaskader, komandos, konwojent, laborant - substancje wybuchowe, marynarz morski, marynarz śródlądowy, monter linii wysokiego napięcia, nurek, ochroniarz osobisty, ochroniarz z bronią, opiekun dzikich zwierząt, pilot - transport powietrzny (wojskowy), pilot lekkich maszyn wojskowych, policjant kryminalny, policjant patrole uliczne (praca w terenie), policjant praca biurowa, pracownik budowlany - prace podziemne / tunele, pracownik platformy wiertniczej, ratownik GOPR / TOPR ratownik LPR, ratownik WOPR, rencista, saper, pirotechnik, sportowiec, strażak, windykator terenowy, żołnierz - służby specjalne, żołnierz jednostki wojskowej (czynna służba)

 • która przejdzie pozytywną ocenę stanu zdrowia.

OCENA STANU ZDROWIA

Ocena stanu zdrowia odbywa się w oparciu o pytania zamieszczone poniżej. Jeśli na każde pytanie zostanie udzielona odpowiedź "NIE" ubezpieczenie może być zawarte odrazu. Jeśli na którekolwiek z pytań zostanie udzielona odpowiedź "TAK" (nie dotyczy pytań nr1), wówczas należy udzielić odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące stanu zdrowia zawarte w ANKIECIE MEDYCZNEJ. Zawarcie ubezpieczenia w takim przypadku wymaga zgody Centrali.

Oświadczenie o stanie zdrowia

Podstawowe pytania dotyczące stanu zdrowia

 1. Wzrost, waga, zmiana wagi w ostatnim roku i jeśli taka była to czy jest przyczyną stosowania diety odchudzającej
 2. Czy kiedykolwiek ubiegał/a się lub otrzymał/a Pan/Pani rentę chorobową (inwalidzką, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek pielęgnacyjny lub stopień niepełnosprawności)?
  W przypadku odpowiedzi "Tak", prosimy o informacje dodatkowe: Na jaki okres? Z jakiego powodu? Grupa stopień niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności?
 3. Czy przez ostatnie 5 lat leczył się Pan/Pani lub rozpoznano u Pana /Pani chorobę serca, niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze , udar mózgu, padaczkę, niedowład, choroby płuc, choroby nerek, choroby psychiczne, cukrzycę, choroby wątroby, choroby reumatyczne, stwardnienie rozsiane, choroby zakaźne (w szczególności: boreliozę, WZW typu B, typu C, HIV) guz lub nowotwór, chorobę alkoholową, chorobę jelit. Czy chorował (a) Pan/Pani, choruje, prowadzono u Pana/Pani diagnostykę, jak również zamierza Pan/Pani poddać się leczeniu w związku z ww. chorobami?

Dodatkowo, Compensa prosi o podanie informacji o placówkach medycznych, w których zatrudnieni są lekarze prowadzący, pierwszego kontaktu lub rodzinny.Wybrane informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Wybrane_zagadnienia
 • Poważne zachorowanie - katalog chorób

 • Choroba śmiertelna

 • Leczenie specjalistyczne

 • Operacje chirurgiczne

 • Świadczenie apteczne

 • Pobyt w szpitalu

 • Ochrona ubezpieczeniowa a koronawirus

 • Asysta Prawna w wariancie Gold


Warunki ubezpieczenia

Rozpoczęcie ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się od pierwszego dnia najbliższego miesiąca, oczywiście po podpisaniu i złożeniu wniosku.

Płatność składki

Składkę należy opłacać na indywidualne konto wskazane w certyfikacie ubezpieczenia. Składka opłacana jest miesięcznie, z góry, za każdy miesiąc polisowy ochrony, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna.

Karencje
 • 9 m-cy: urodzenie Dziecka,
 • 6 m-cy: śmierć, śmierć w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, śmierć Małżonka/ Partnera, trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, poważne zachorowanie, operacja chirurgiczna, pobyt w szpitalu w następstwie choroby, pobyt na OIOM w następstwie choroby, świadczenie apteczne, leczenie specjalistyczne, osierocenie Dziecka, śmierć Rodzica lub Teścia, śmierć Małżonka, śmierć Dziecka, poważne zachorowanie Dziecka, pobyt w szpitalu Dziecka w następstwie choroby, ekspercka opinia medyczna, asysta prawna,
 • 1 m-c: urodzenie martwego noworodka

Karencja nie dotyczy zdarzeń będących następstwem wypadku, a także pomocy Assistance

Uznanie stażu z innych ubezpieczeń i odstąpienie / zmniejszenie karencji

Compensa zalicza okres ubezpieczenia z tytułu dotychczasowej umowy w zakresie i do wysokości sum ubezpieczenia objętych poprzednią umową.

Do kiedy będzie trwała ochrona?

W wariantach Standard, VIP i Elastycznym, Compensa oferuje ochronę:

 • do ukończenia 69 roku życia w odniesieniu doświadczeń z tytułu:
  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w następstwie wypadku komunikacyjnego
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w następstwie wypadku komunikacyjnego,
  • pobytu na OIOM w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • rekonwalescencji po pobycie w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • świadczenia aptecznego po pobycie w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • operacji chirurgicznej w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pomocy assistance,
  • śmierci Małżonka, śmierci Małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu Małżonka w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • urodzenia się Dziecka oraz na wypadek urodzenia się martwego noworodka,
  • osierocenia Dziecka,
  • śmierci Dziecka, śmierci Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu Dziecka w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • poważnego zachorowania Dziecka,
  • śmierci Rodzica lub Teścia,

 • do ukończenia 65 roku życia w odniesieniu do świadczeń z tytułu:
  • śmierci w następstwie udaru mózgu lub zawału serca,
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca,
  • pobytu w szpitalu w następstwie choroby,
  • pobytu na OIOM w następstwie choroby,
  • leczenia specjalistycznego,
  • świadczenia aptecznego po pobycie w szpitalu w następstwie choroby,
  • całkowitaej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • poważnego zachorowania
  • operacji chirurgicznej w następstwie choroby,
  • pobyt Dziecka w szpitalu w następstwie choroby

W wariancie Gold, ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie do ukończenia 73 roku życia przez Ubezpieczonego.

Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony, możliwa jest dalsza dożywotnia kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych). Compensa przedstawi taką propozycję przed upływem okresu ochrony.
Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Krok 1

Wybierz odpowiedni wariant

Przejrzyj warunki poszczególnych pakietów i wybierz wariant, który spełni Twoje oczekiwania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Krok 2

Pobierz i wypełnij wniosek o zawarcie ubezpieczenia

WNIOSEK

Jeśli na przynajmniej jedno z pytań dotyczących stanu zdrowia udzielisz odpowiedzi "TAK", wypełnij również ankietę medyczną

Krok 3

Prześlij do nas skan wniosku

Wypełniony i podpisany wniosek (1 i 2 stronę) plus ewentualnie ankietę medyczną, zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres mail: biuro@insus.pl.

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.