HESTIA RAZEM

HESTIA RAZEM

Otwarta Grupa

Otwarta Grupa w Hestii adresowana jest do osób w wieku do 66 roku życia. Hestia oferuje ochronę ubezpieczeniową już od 30 zł miesięcznie, a w wariancie 56+ za składkę 50 zł na miesiąc.

Wybrany wariant warto rozszerzyć o ubezpieczenie BEST DOCTORS, które w przypadku nowotworu, szczególnie złośliwego i innych poważnych chorób zapewnia dostęp do drugiej opinii medycznej oraz leczenia za granicą do kwoty 1 mln Euro w roku polisowym i 2 mln Euro w całym okresie ubezpieczenia.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

Wybrane informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Wybrane_zagadnienia
 • Poważne zachorowanie - katalog chorób

 • Leczenie specjalistyczne

 • Operacja chirurgiczna

 • Leczenie szpitalne

 • Best Doctors

 • Ochrona ubezpieczeniowa a koronawirus


Kto może wykupić ubezpieczenie w otwartej grupie Hestii?

Do grupy Hestii może przystąpić osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i nie ukończyła 66 roku życia, przy czym osoba w wieku powyżej 56 lat może zawrzeć ubezpieczenie jedynie w warianice Dla Seniora,
 • na pytania zawarte w ankiecie medycznej (poniżej jej treść) udzieli odpowiedzi "TAK".

Nie może przystąpić osoba, która:

nie spełni warunków, o których mowa obok.


Ankieta medyczna

Oświadczam, że obecnie lub w ciągu ostatnich 10 lat nie chorowałem(am) na:

 • choroby serca lub układu krążenia (chorobę wieńcową, zawał serca, wadę serca, zaburzenia rytmu serca (arytmię), kardiomiopatię, miażdżycę lub tętniaka),
 • cukrzycę (z wyjątkiem podwyższonego poziomu glukozy we krwi w okresie ciąży)
 • raka, choroby krwi (w tym nowotwór złośliwy krwi: białaczkę, chłoniaka, szpiczaka mnogiego) lub inne choroby nowotworowe (w tym nowotwory ośrodkowego układu nerwowego)
 • udar mózgu, krwotok śródmózgowy, porażenie (paraliż), niewydolność nerek, marskość wątroby, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, chorobę AIDS, zakażenie wirusem HIV

Oświadczam, że obecnie:

 • nie zamierzam zasięgać porady lekarskiej, nie oczekuję na wyniki lub wykonanie badań diagnostycznych lub nie zamierzam poddać się leczeniu, w tym leczeniu szpitalnemu z powodu chorób wymienionych powyżej
 • nie przebywam w szpitalu, hospicjum, domu pomocy społecznej, sanatorium lub na zwolnieniu lekarskim
 • nie jestem uznany(a) za niezdolnego(ą) do pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu, według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym

Oświadczam, że w ciągu ostatniego roku nie byłem(am) hospitalizowany(a) i/lub nie przebywałem(am) na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni.

Nie dotyczy to: złamań, usunięcia wyrostka robaczkowego, usunięcia migdałków podniebiennych, ciąży (o ile w jej trakcie nie występowały schorzenia, które są leczone w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową).

Oświadczam, że nie wykonuję żadnego z poniższych zawodów:

artysta cyrkowy, czyściciel elewacji budowlanych/okien, dekarz, funkcjonariusz służb specjalnych, górnik, kaskader, kominiarz, konwojent wartości pieniężnych, marynarz morski, monter konstrukcji budowlanych/rusztowań, nurek, ochroniarz, operator dźwigu, operator maszyn i urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych, członek załogi statku powietrznego, pilot statku powietrznego, policjant, pracownik przy wydobyciu ropy naftowej lub gazu, ratownik górski, ratownik wodny, robotnik rozbiórki budowli, rybak morski, spadochroniarz, sportowiec zawodowy, strażak, żołnierz zawodowy.Warunki dotyczące ubezpieczenia

Do kiedy będzie trwała ochrona?

Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie do rocznicy polisy, w której Ubezpieczony osiągnie wiek 70 lat.

Kontynuacja indywidualna

Po zakończeniu ochrony, Ubezpieczony może dalej kontynuować ubezpieczenie na warunkach indywidualnej kontyuacji.

Karencje

 • 9 m-cy: urodzenia się dziecka, urodzenia martwego noworodka oraz wady wrodzonej dziecka,
 • 6 m-cy: zgonu współubezpieczonego, operacji chirurgicznej Ubezpieczonego,
 • 3 m-ce: poważnego zachorowania Ubezpieczonego, małżonka i dziecka, leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego,
 • 2 m-ce: leczenia szpitalnego Ubezpieczonego i leczenia szpitalnego dziecka.

Uznanie karencji z innych ubezpieczeń

Ergo Hestia zalicza karencje przy przejściu z innego ubezpieczenia w zakresie ryzyk i do wysokości sum ubezpieczenia jakie obejmowała poprzednia polisa.

Rozpoczęcie ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się w dowolnym roboczym dniu miesiąca wnioskowanym przez Ubezpieczonego, oczywiście nie wcześniej niż w kolejnym dniu po podpisaniu i złożeniu wniosku.


Płatność składki

Składkę należy opłacać na indywidualne konto wskazane w certyfikacie ubezpieczenia. Składka opłacana jest miesięcznie, z góry, za każdy miesiąc polisowy ochrony, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna.
Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Krok 1

Wybierz odpowiedni wariant

Przejrzyj warunki poszczególnych pakietów i wybierz wariant, który spełni Twoje oczekiwania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Krok 2

Pobierz i wypełnij wniosek o zawarcie ubezpieczenia

WNIOSEK

Zwróć uwagę, że zawarcie ubezpieczenia wymaga udzielenia odpowiedzi "TAK" w ankiecie medycznej.

Krok 3

Prześlij do nas skan wniosku

Wypełniony i podpisany wniosek zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres mail: biuro@insus.pl.

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.