Generali Otwarta Grupa

GENERALI Z MYŚLĄ O ŻYCIU

Otwarta Grupa

Generali oferuje ubezpieczenia w Otwartej Grupie Osobom aż do 80 roku życia.

Rozszerzeniem każdego wariantu jest pomoc Assistance, z której może skorzystać Ubezpieczony w sytuacjach wymagających nagłej pomocy. W wariancie Dla Seniora Generali oferuje kilka dodatkowych świadczeń pomocy takich jak pomoc informatyka czy pomoc przy remoncie.

Ciekawym dodatkiem jest pakiet Usług medycznych obejmujących bezpłatne badania profilaktyczne raz w roku.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

dla Ciebie

dla Ciebie i bliskich

dla Seniora

wariant własny


Dodaj świadczenia dodatkowe dla szerszej ochrony

Generali Otwarta Grupa

RENTA

To dodatkowe rozszerzenie obejmuje ryzyko śmierci ubezpieczonego bez względu na jej przyczynę. Ubezpieczony może wskazać osoby, którym, po jego śmierci Towarzystwo będzie wypłacać określoną kwotę renty ( minimum 300 zł) co miesiąc przez ustalony czas (min. 3 lata i max. do 25 lat). Ubezpieczony sam określa sumę i okres przed zawarciem ubezpieczenia.

Generali Otwarta Grupa

POWAŻNE ZACHOROWANIA - choroby dodatkowe

Katalog chorób dodatkowych zawiera 11 pozycji: bakteryjne zapalenie wsierdzia, embolektomia płucna, gruźlica, neurobolerioza, nowotwór złośliwy przedinwazyjny (carcinoma in situ), leczenie operacyjne tętnicy płucnej, leczenie operacyjne zmiany naczyniowej mózgu, sepsa, tężęc, wcieklizna, zgorzel gazowa. Możliwe jest zawarcie umowy z sumą ubezpieczenia od 10 000 zł do 200 000 zł.

Generali Otwarta Grupa

PAKIET RAKOWY

Pakiet składa się ze świadczenia wypłacanego w przypadku zdiagnozowania choroby nowotworowej (również w przypadku raka in-situ) oraz zestawu usług wspierających ubezpieczonego w przypadku zachorowania, które pomogą mu na drodze do wyleczenia. Klauzula oprócz ubezpieczonego obejmuje również wszystkie jego dzieci.

Wysokość sumy ubezpieczenia deklarowana jest przez ubezpieczonego i może wynosić od 10 000 zł do 300 000 zł. Wysokość świadczenia jest uzależniona od rodzaju nowotworu: od 20% sumy ubezpieczenia w przypadku nowotworu przedinwazyjnego (carcinoma in situ), 50% sumy ubezpieczenia w przypadku łagodnego nowotworu wewnątrz czaszkowego, maksymalnie do 100% sumy ubezpieczenia w przypadku nowotwotu o wyższym stopniu zaawansowania.

Generali Otwarta Grupa

USŁUGI MEDYCZNE

Rozszerzenie to jest w standardowym zakresie pakietów 2,3,5,6,7,8. Jako dodatkowo płatne dotyczy pakietów 1 i 4. Obejmuje wykonanie raz w roku, bezpłatnie, pakietu badań laboratoryjnych pomocnych w ocenie stanu zdrowia oraz dostęp do konsultanta medycznego i portalu pacjenta ułatwiającego dostęp do usług medycznych.

Pakiet Usług medycznych obejmuje: 9 badań profilaktycznych bez skierowania raz w roku (OB., morfologia krwi (pełna), glukoza, cholesterol całkowity, ALT kreatynina, triglicerydy, TSH, badanie ogólne moczu), dostęp do Osobistego Opiekuna Medycznego oraz możliwość autodiagnozy i sprawdzenia terminów wizyt w NFZ.

Więcej w załączniku: Usługi medyczne

Generali Otwarta Grupa

SPECJALISTYCZNE ZABIEGI MEDYCZNE

Rozszerzenie o zabiegi specjalistyczna może zostać zawarta wyłącznie w przypadku jednoczesnego zawarcia umowy Poważna Operacja. Świadczenie wypłacane jest w przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego jednego ze wskazanych w katalogu zabiegów medycznych (50 zabiegów z 9 kategorii m.in. wycięcie migdałków, cesarskie cięcie). Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł.

Generali Otwarta Grupa

DRUGA OPINIA MEDYCZNA

W przypadku ziagnozowania jednej z chorób: choroba neuronu ruchowego, ciężkie oparzenia, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy inwazyjny, paraliż, przeszczepienie narządu, stwardnienie rozsiane, śpiączkę, udar mózgu, utratę mowy, utratę słuchu, utratę wzroku, zakażenie wirusem HIV lub przeprowadzono operację zastawek serca, Generali pokryje koszty sporządzenia drugiej opinii medycznej.

Generali Otwarta Grupa

Ryczałtowe pokrycie kosztów ZAKUPU LEKÓW zaleconych przez lekarza

Świadczenie to polega na ryczałtowym pokryciu kosztów zakupu leków zaleconych Ubezpieczonemu po pobycie w szpitalu w wysokości sumy ubezpieczenia, która jest stała i niezmienna i wynosi 600 zł.Generali Otwarta Grupa

PAKIET ZDROWIE DZIECKA

Umowę ubezpieczenia warto rozszerzyć o ochronę dzieci, zapewniając sobie finansowe i medyczne wsparcie na wypadek kłopotów zdrowotnych swoich dzieci.

Szczegóły pakietu Zdrowie Dziecka znajdują się w załączniku: Pakiety dziecięce


Assistance - w każdym wariancie

Pomoc medyczna i nie tylko

W ramach ubezpieczenia Assistance, Ubezpieczony może liczyć na szeroką pomoc Centrum Assistance:

 • transport medyczny
 • dostawa leków, dostawa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego
 • wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, wizyta położnej, wizyta psychologa
 • organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • pomoc domowa po rehabilitacji
 • organizacja procesu rehabilitacji
 • opieka nad dziećmi lub osobą niesamodzielną
 • opieka nad zwierzętami

Dodatkowy zakres Assistance dla Seniorów

W wariancie Dla Seniora, zakres Assistance rozszerzony jest o dodatkowe usługi takie jak:

 • zdalna pomoc Specjalisty IT w sytuacji cyberataku lub awarii sprzętu
 • organizacja usług, przekazywanie informacji np. o lokalnych spotkaniach integracyjnych dla Seniorów
 • asysta prawna – telefoniczna informacja dotycząca kwestii prawnych z zakresu życia codziennego
 • informacja o sieci usługodawców – informacja o firmach świadczących
 • usługi związane z naprawami i remontem w domu
 • usługi związane z organizacją pogrzebu Ubezpieczonego na terenie Polski


Ubezpieczenie Assistance obejmuje również nielimitowane telefoniczne konsultacje z lekarzami specjalistami oraz całodobową infolinię medyczną.

Organizacją usług zajmuje się Centrum Pomocy Generali 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, pod numerem telefonu (48) 22 543 88 08.Fragmenty OWU:

Zakres Assistance
Assistance dla Seniora
Assistance pogrzebowy


Kto może wykupić ubezpieczenie w otwartej grupie Generali?

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest w wieku:
  • od 15 do 65 lat – może wybrać spośród wariantów W1-W7;
  • od 60 do 80 lat – może wybrać wariant 8 (Senior);
  • od 15 do 75 lat – może wybrać wariant 9 (wariant własny);
 • przeszła pozytywnie ocenę ryzyka ubezpieczeniowego

Ocena ryzyka obejmuje rodzaj wykonywanego zawodu oraz stan zdrowia. Poniżej znajdują się pytania dotyczące stanu zdrowia zawarte we wniosku o ubezpieczenie. W przypadku dodatkowej oceny ryzyka, o której mowa obok wymagane będzie udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.


Dodatkowa ocena ryzyka

Dodatkowa ocena ryzyka będzie wymagana gdy Ubezpieczony:

Dodatkowa ocena ryzyka może mieć miejsce również w sytuacjach podwyższenia sum ubezpieczenia w wariantach W1-W7 oraz dla osób zainteresowanych wariantem własnym.

Zawarcie ubezpieczenia w powyższych przypadkach będzie możliwe po uzyskaniu akceptacji Centrali.


Pytania dotyczące stanu zdrowia

 1. Czy w okresie ostatnich 3 lat rozpoznano u Pana/ Pani następujące choroby, był lub jest Pan / Pani leczony/a z ich powodu?
  a) zawał serca; kardiomiopatia; udar mózgu; krwawienie śródczaszkowe? b) wymagające leczenia w szpitalu: zaburzenia rytmu serca; wada serca; miażdżyca tętnic; niewydolność krążenia? c) choroba nowotworowa (nowotwory złośliwe); guz wewnątrzczaszkowy; choroby krwi? d) utraty przytomności; padaczka; stwardnienie rozsiane; choroba Parkinsona; choroba Alzheimera; porażenia nerwowe; zaburzenia psychiczne? e) przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli); pylica; włóknienie płuc; niewydolność oddechowa? f) przewlekłe choroby wątroby lub trzustki (np. przewlekłe zapalenie lub marskość wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki)? g) przewlekłe kłębkowe lub odmiedniczkowe zapalenie nerek; wielotorbielowatość nerek; niewydolność nerek? h) cukrzyca (z wyjątkiem tzw. cukrzycy ciężarnych)? i) AIDS lub czy stwierdzono dodatni wynik testu na obecność wirusa HIV? j) Choroba alkoholowa (zespół zależności alkoholowej)?
 2. Czy planowane jest leczenie szpitalne (z wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, migdałków, hemoroidów, łagodnych torbieli, przeprowadzenia artroskopii, operacji przepukliny, przegrody nosa, zaćmy, jaskry, leczenia złamania kości, usunięcia zęba, porodu)?
 3. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy odczuwał/-a Pan/ Pani któreś z następujących dolegliwości: bóle w klatce piersiowej; omdlenia; krwioplucie; obecność krwi w stolcu lub moczu; duszność; wyczuwalny guzek lub powiększenie jednego sutka; niewyjaśniona gorączka; niezamierzona, postępująca utrata masy ciała; czy stwierdzono wartości ciśnienia tętniczego krwi przekraczające 170/100 mmHg ?
 4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni: wystąpił u Pana / Pani wzrost temperatury ciała powyżej 37,9 stopni Celsjusza wraz z towarzyszącym jej kaszlem i /albo bólem gardła; rozpoznano u Pana / Pani zakażenie koronawirusem; zalecono Panu / Pani kwarantannę z powodu podejrzenia kontaktu z koronawirusem?

Więcej informacji dotyczących zakresu ubezpieczenia

Wybrane_zagadnienia
 • Poważne zachorowanie - katalog chorób

 • Operacje chirurgiczne

 • Pobyt w szpitalu

 • Ochrona ubezpieczeniowa a koronawirus


Program rabatowy Generali


Każdy ubezpieczony w Otwartej Grupie Generali Z Myślą o Życiu, może skorzystać z atrakcyjnych zniżek na ubezpieczenia zawierane w Generali:

10% zniżki na ubezpieczenie OC komunikacyjne oraz 20% zniżki na ubezpieczenia: pakietu komunikacyjnego, domu, podróży i NNW dziecka.

Program rabatowy obejmuje ponadto zniżki na produkty i usługi kilkunastu partnerów Generali, do których należą min.: Philips, Katalog Marzeń, Medicover, Szkla.com, Sun&Snow, Natura.Warunki ubezpieczenia

Rozpoczęcie ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się w dowolnym roboczym dniu miesiąca wnioskowanym przez Ubezpieczonego, oczywiście nie wcześniej niż w kolejnym dniu po podpisaniu i złożeniu wniosku.

Płatność składki

Składkę należy opłacać na indywidualne konto wskazane w certyfikacie ubezpieczenia. Składka opłacana jest miesięcznie, z góry, za każdy miesiąc polisowy ochrony, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna.

Karencje
 • 90 dni – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, poważne zachorowanie Ubezpieczonego – wariant podstawowy i  rozszerzony, poważne zachorowanie Dziecka, operacje chirurgiczne Ubezpieczonego;
 • 180 dni – śmierć Współmałżonka, śmierć Dziecka, śmierć Rodziców, śmierć Teściów, całkowita niezdolność do pracy;
 • 270 dni – urodzenie Dziecka, urodzenie Dziecka martwego.
Uznanie stażu z innych ubezpieczeń i odstąpienie / zmniejszenie karencji

Generali zaliczy okresy karencji z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia. Warunkiem jest, by wcześniejsza umowa zakończyła się, a okres między jej zakończeniem a datą zawarcia umowy w Generali nie jest dłuższy niż 31 dni. Okresy karencji zostaną zaliczone w odniesieniu do zakresu i wysokości sum pokrywających się w nowej umowy z poprzednią.

Do kiedy będzie trwała ochrona?

Ochrona ubezpieczeniowa w otwartej grupie Generali będzie trwała:

 • do 67 roku życia - w wariantach od W1 do W7
 • dożywotnio w wariancie W8, z zastrzeżeniem, że rozszerzenia takie jak: śmierć w wyniku wypadku oraz w wyniku wypadku komunikacyjnego obowiązywać będą do 71 roku życia, natomiast rozszerzenie dotyczące trwałego uszczerbku - do 67 roku życia.
 • do 100 lat w warinacie W9, z zastrzeżeniem, że rozszerzenie dotyczące całkowitej niezdolności do pracy obowiązywać będzie do 67 roku życia.
Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony, możliwa jest dalsza dożywotnia kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych).
Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Krok 1

Wybierz odpowiedni wariant

Przejrzyj warunki poszczególnych pakietów i wybierz wariant, który spełni Twoje oczekiwania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Krok 2

Pobierz i wypełnij deklarację przystapienia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

W przypadku zawodu podwyższonego ryzyka i/lub odpowiedzi "TAK" na pytania dotyczące stanu zdrowia będzie wymagana dodatkowa ocena ryzyka.

Krok 3

Prześlij do nas skan deklaracji

Wypełnioną i podpisaną deklarację zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres mail: biuro@insus.pl.

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.