Generali Otwarta Grupa

GENERALI Z MYŚLĄ O ŻYCIU

Otwarta Grupa

Generali oferuje ubezpieczenia w Otwartej Grupie Osobom aż do 80 roku życia. Jeden z wariantów dedykowany jest osobom ubiegającym się o kredyt. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość podwyższenia sum ubezpieczenia w ramach wybranego wariantu - zapytaj nas o to!

Rozszerzeniem każdego wariantu jest pomoc Assistance, z której może skorzystać Ubezpieczony w sytuacjach wymagających nagłej pomocy. W wariancie Dla Seniora Generali oferuje kilka dodatkowych świadczeń pomocy takich jak pomoc informatyka czy pomoc przy remoncie.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

dla Singla

dla Rodziny

dla Seniora

pod kredyt

Assistance - w każdym wariancie

Pomoc medyczna i nie tylko

W ramach ubezpieczenia Assistance, Ubezpieczony może liczyć na szeroką pomoc Centrum Assistance:

 • transport medyczny
 • dostawa leków, dostawa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego
 • wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, wizyta położnej, wizyta psychologa
 • organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • pomoc domowa po rehabilitacji
 • organizacja procesu rehabilitacji
 • opieka nad dziećmi lub osobą niesamodzielną
 • opieka nad zwierzętami

Ubezpieczenie Assistance obejmuje również nielimitowane telefoniczne konsultacje z lekarzami specjalistami oraz całodobową infolinię medyczną.

Organizacją usług zajmuje się Centrum Pomocy Generali 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, pod numerem telefonu (48) 22 543 88 08.Dodatkowy zakres Assistance dla Seniorów

W wariancie Dla Seniora, zakres Assistance rozszerzony jest o dodatkowe usługi takie jak:

 • zdalna pomoc Specjalisty IT w sytuacji cyberataku lub awarii sprzętu
 • organizacja usług, przekazywanie informacji np. o lokalnych spotkaniach integracyjnych dla Seniorów
 • asysta prawna – telefoniczna informacja dotycząca kwestii prawnych z zakresu życia codziennego
 • informacja o sieci usługodawców – informacja o firmach świadczących
 • usługi związane z naprawami i remontem w domu
 • usługi związane z organizacją pogrzebu Ubezpieczonego na terenie Polski

Zakres Assistance - fragment OWU
Assistance dla Seniora - fragment OWU
Assistance pogrzebowy - fragment OWU

Wybrane informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Wybrane_zagadnienia
 • Poważne zachorowanie - katalog chorób

 • Operacje chirurgiczne

 • Pobyt w szpitalu

 • Ochrona ubezpieczeniowa a koronawirus


Program rabatowy Generali

Każdy ubezpieczony w Otwartej Grupie Generali Z Myślą o Życiu, może skorzystać z atrakcyjnych zniżek na ubezpieczenia zawierane w Generali:

10% zniżki na ubezpieczenie OC komunikacyjne oraz 20% zniżki na ubezpieczenia: pakietu komunikacyjnego, domu, podróży i NNW dziecka.

Program rabatowy obejmuje ponadto zniżki na produkty i usługi kilkunastu partnerów Generali, do których należą min.: Philips, Katalog Marzeń, Medicover, Szkla.com, Sun&Snow, Natura.Kto może wykupić ubezpieczenie w otwartej grupie Generali?

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest w wieku:
  • od 15 do 65 lat – może wybrać spośród wariantów W1-W6;
  • od 60 do 80 lat – może wybrać wariant 7 (Senior);
  • od 15 do 75 lat – może wybrać wariant 8 (np. pod kredyt);
 • przeszła pozytywnie ocenę ryzyka ubezpieczeniowego

Ocena ryzyka obejmuje rodzaj wykonywanego zawodu oraz stan zdrowia. Poniżej znajdują się pytania dotyczące stanu zdrowia zawarte we wniosku o ubezpieczenie. W przypadku dodatkowej oceny ryzyka, o której mowa obok wymagane będzie udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.


Dodatkowa ocena ryzyka

Dodatkowa ocena ryzyka będzie wymagana gdy Ubezpieczony:

Dodatkowa ocena ryzyka może mieć miejsce również w sytuacjach podwyższenia sum ubezpieczenia w wariantach W1-W6 oraz dla osób zainteresowanych wariantem pod kredyt.

Zawarcie ubezpieczenia w powyższych przypadkach będzie możliwe po uzyskaniu akceptacji Centrali.


Pytania dotyczące stanu zdrowia

 1. Czy kiedykolwiek rozpoznawano u Pana / i następujące schorzenia?
  choroba nowotworowa, choroba wieńcowa, zawał serca, wada serca, udar mózgu, przemijające niedokrwienie mózgu (TIA), miażdżyca tętnic, cukrzyca, astma oskrzelowa lub inna przewlekła choroba układu oddechowego, przewlekła choroba wątroby, trzustki lub nerek, zaburzenia psychiczne lub neurologiczne, choroba alkoholowa, zakażenie wirusem HIV;
 2. Czy w ciągu ostatnich 5 lat był(a) Pan / Pani leczony(a) w szpitalu lub był (a) operowany(a), czy jest planowane takie leczenie?
  z wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, migdałków, hemoroidów, łagodnych torbieli, przeprowadzenia artroskopii, operacji przepukliny, przegrody nosa, zaćmy, leczenia złamania kości, usunięcia zęba, porodu;
 3. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy odczuwał(a) Pan/Pani którekolwiek z poniższych dolegliwości?
  bóle w klatce piersiowej; omdlenia; krwioplucie; obecność krwi w stolcu lub moczu; duszność; wyczuwalny guzek lub powiększenie jednego sutka; niewyjaśniona gorączka; niezamierzona, postępująca utrata masy ciała; powiększenie węzłów chłonnych; uporczywy kaszel.
 4. Czy w ciągu ostatnich 5 lat wykonywano u Pana / i jakiekolwiek inwazyjne badania diagnostyczne (np. biopsja, angiografia, koronarografia, bronchoskopia, endoskopia przewodu pokarmowego, dróg moczowych lub rodnych) lub zalecono Panu / i wykonanie tego rodzaju badań diagnostycznych?
 5. Czy w ciągu ostatniego roku wykonywał / a Pan / i badania, których wyniki odbiegały od normy?
 6. Czy do wniosku zostanie załączona dokumentacja medyczna?
 7. Czy w ciągu ostatnich 14 dni: wystąpił u Pana / Pani wzrost temperatury ciała powyżej 37,9 stopni Celsjusza wraz z towarzyszącym jej kaszlem i /albo bólem gardła; rozpoznano u Pana / Pani zakażenie koronawirusem; zalecono Panu / Pani kwarantannę z powodu podejrzenia kontaktu z koronawirusem?

Warunki dotyczące ubezpieczenia

Generali_otwarta_grupa

Do kiedy będzie trwała ochrona?

Ochrona ubezpieczeniowa w otwartej grupie Generali będzie trwała:

 • do 67 roku życia - w wariantach od W1 do W6
 • dożywotnio w wariancie W7, z zastrzeżeniem, że rozszerzenia takie jak: śmierć w wyniku wypadku oraz w wyniku wypadku komunikacyjnego obowiązywać będą do 71 roku życia, natomiast rozszerzenie dotyczące trwałego uszczerbku - do 67 roku życia.
 • do 100 lat w warinacie W8, z zastrzeżeniem, że rozszerzenie dotyczące całkowitej niezdolności do pracy obowiązywać będzie do 67 roku życia.

Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony, możliwa jest dalsza dożywotnia kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych).


Karencje

 • 90 dni – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, poważne zachorowanie Ubezpieczonego – wariant podstawowy i  rozszerzony, poważne zachorowanie Dziecka, operacje chirurgiczne Ubezpieczonego;
 • 180 dni – śmierć Współmałżonka, śmierć Dziecka, śmierć Rodziców, śmierć Teściów, całkowita niezdolność do pracy;
 • 270 dni – urodzenie Dziecka, urodzenie Dziecka martwego.

Uznanie karencji z innych ubezpieczeń

Generali zaliczy okresy karencji z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia. Warunkiem jest, by wcześniejsza umowa zakończyła się, a okres między jej zakończeniem a datą zawarcia umowy w Generali nie jest dłuższy niż 31 dni. Okresy karencji zostaną zaliczone w odniesieniu do zakresu i wysokości sum pokrywających się w nowej umowy z poprzednią.


Rozpoczęcie ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się w dowolnym roboczym dniu miesiąca wnioskowanym przez Ubezpieczonego, oczywiście nie wcześniej niż w kolejnym dniu po podpisaniu i złożeniu wniosku.


Płatność składki

Składkę należy opłacać na indywidualne konto wskazane w certyfikacie ubezpieczenia. Składka opłacana jest miesięcznie, z góry, za każdy miesiąc polisowy ochrony, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna.
Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Krok 1

Wybierz odpowiedni wariant

Przejrzyj warunki poszczególnych pakietów i wybierz wariant, który spełni Twoje oczekiwania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Krok 2

Pobierz i wypełnij deklarację przystapienia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

W przypadku zawodu podwyższonego ryzyka i/lub odpowiedzi "TAK" na pytania dotyczące stanu zdrowia będzie wymagana dodatkowa ocena ryzyka.

Krok 3

Prześlij do nas skan deklaracji

Wypełnioną i podpisaną deklarację zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres mail: biuro@insus.pl.

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.