Generali Otwarta Grupa

GENERALI Z MYŚLĄ O ŻYCIU

Otwarta Grupa

Generali oferuje ubezpieczenia w Otwartej Grupie Osobom aż do 80 roku życia.

Rozszerzeniem każdego wariantu jest pomoc Assistance, z której może skorzystać Ubezpieczony w sytuacjach wymagających nagłej pomocy. W wariancie Dla Seniora Generali oferuje kilka dodatkowych świadczeń pomocy takich jak pomoc informatyka czy pomoc przy remoncie.

Ciekawym dodatkiem jest pakiet Usług medycznych obejmujących bezpłatne badania profilaktyczne raz w roku.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

dla Ciebie

dla Ciebie i bliskich

dla Seniora

wariant własny

Assistance - w każdym wariancie

Pomoc medyczna i nie tylko

W ramach ubezpieczenia Assistance, Ubezpieczony może liczyć na szeroką pomoc Centrum Assistance:

 • transport medyczny
 • dostawa leków, dostawa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego
 • wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, wizyta położnej, wizyta psychologa
 • organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • pomoc domowa po rehabilitacji
 • organizacja procesu rehabilitacji
 • opieka nad dziećmi lub osobą niesamodzielną
 • opieka nad zwierzętami

Dodatkowy zakres Assistance dla Seniorów

W wariancie Dla Seniora, zakres Assistance rozszerzony jest o dodatkowe usługi takie jak:

 • zdalna pomoc Specjalisty IT w sytuacji cyberataku lub awarii sprzętu
 • organizacja usług, przekazywanie informacji np. o lokalnych spotkaniach integracyjnych dla Seniorów
 • asysta prawna – telefoniczna informacja dotycząca kwestii prawnych z zakresu życia codziennego
 • informacja o sieci usługodawców – informacja o firmach świadczących
 • usługi związane z naprawami i remontem w domu
 • usługi związane z organizacją pogrzebu Ubezpieczonego na terenie Polski


Ubezpieczenie Assistance obejmuje również nielimitowane telefoniczne konsultacje z lekarzami specjalistami oraz całodobową infolinię medyczną.

Organizacją usług zajmuje się Centrum Pomocy Generali 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, pod numerem telefonu (48) 22 543 88 08.Fragmenty OWU:

Zakres Assistance
Assistance dla Seniora
Assistance pogrzebowy


Kto może wykupić ubezpieczenie w otwartej grupie Generali?

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest w wieku:
  • od 15 do 65 lat – może wybrać spośród wariantów W1-W7;
  • od 60 do 80 lat – może wybrać wariant 8 (Senior);
  • od 15 do 75 lat – może wybrać wariant 9 (wariant własny);
 • przeszła pozytywnie ocenę ryzyka ubezpieczeniowego

Ocena ryzyka obejmuje rodzaj wykonywanego zawodu oraz stan zdrowia. Poniżej znajdują się pytania dotyczące stanu zdrowia zawarte we wniosku o ubezpieczenie. W przypadku dodatkowej oceny ryzyka, o której mowa obok wymagane będzie udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.


Dodatkowa ocena ryzyka

Dodatkowa ocena ryzyka będzie wymagana gdy Ubezpieczony:

Dodatkowa ocena ryzyka może mieć miejsce również w sytuacjach podwyższenia sum ubezpieczenia w wariantach W1-W7 oraz dla osób zainteresowanych wariantem własnym.

Zawarcie ubezpieczenia w powyższych przypadkach będzie możliwe po uzyskaniu akceptacji Centrali.


Pytania dotyczące stanu zdrowia

 1. Czy kiedykolwiek rozpoznawano u Pana / i następujące schorzenia?
  choroba nowotworowa, choroba wieńcowa, zawał serca, wada serca, udar mózgu, przemijające niedokrwienie mózgu (TIA), miażdżyca tętnic, cukrzyca, astma oskrzelowa lub inna przewlekła choroba układu oddechowego, przewlekła choroba wątroby, trzustki lub nerek, zaburzenia psychiczne lub neurologiczne, choroba alkoholowa, zakażenie wirusem HIV;
 2. Czy w ciągu ostatnich 5 lat był(a) Pan / Pani leczony(a) w szpitalu lub był (a) operowany(a), czy jest planowane takie leczenie?
  z wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, migdałków, hemoroidów, łagodnych torbieli, przeprowadzenia artroskopii, operacji przepukliny, przegrody nosa, zaćmy, leczenia złamania kości, usunięcia zęba, porodu;
 3. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy odczuwał(a) Pan/Pani którekolwiek z poniższych dolegliwości?
  bóle w klatce piersiowej; omdlenia; krwioplucie; obecność krwi w stolcu lub moczu; duszność; wyczuwalny guzek lub powiększenie jednego sutka; niewyjaśniona gorączka; niezamierzona, postępująca utrata masy ciała; powiększenie węzłów chłonnych; uporczywy kaszel.
 4. Czy w ciągu ostatnich 5 lat wykonywano u Pana / i jakiekolwiek inwazyjne badania diagnostyczne (np. biopsja, angiografia, koronarografia, bronchoskopia, endoskopia przewodu pokarmowego, dróg moczowych lub rodnych) lub zalecono Panu / i wykonanie tego rodzaju badań diagnostycznych?
 5. Czy w ciągu ostatniego roku wykonywał / a Pan / i badania, których wyniki odbiegały od normy?
 6. Czy do wniosku zostanie załączona dokumentacja medyczna?
 7. Czy pali Pan/Pani papierosy?
 8. Czy w ciągu ostatnich 14 dni: wystąpił u Pana / Pani wzrost temperatury ciała powyżej 37,9 stopni Celsjusza wraz z towarzyszącym jej kaszlem i /albo bólem gardła; rozpoznano u Pana / Pani zakażenie koronawirusem; zalecono Panu / Pani kwarantannę z powodu podejrzenia kontaktu z koronawirusem?

Dodaj świadczenia dodatkowe dla szerszej ochrony

swiadczenia dodatkowe

Druga opinia medyczna

W przypadku zdiagnozowania takich chorób jak: choroba neuronu ruchowego, ciężkie oparzenia, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy inwazyjny, paraliż, przeszczepienie narządu, stwardnienie rozsiane, śpiączkę, udar mózgu, utratę mowy, utratę słuchu, utratę wzroku, zakażenie wirusem HIV lub przeprowadzono operację zastawek serca, Generali umożliwia skorzystanie z drugiej opinii medycznej dokonanej przez lekarza konsultanta praktykującego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznanego za wybitnego specjalistę w środowisku medycznym w danej specjalności. Wybór Lekarza konsultanta dla poszczególnych Ubezpieczonych będzie dokonywany przezBest Doctors, z uwzględnieniem specyfiki choroby Ubezpieczonego.

Specjalistyczne zabiegi medyczne

Dzięki rozszerzeniu o świadczenia specjalistyczne, po przejściu jednego z 50 zabiegów objętych ochroną (wymienionych w załączonym poniżej wykazie), Generali wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w określonym w wykazie procencie sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia wynosi 10.000 zł.

Wykaz zabiegów specjalistycznych

Renta

W przypadku śmierci Ubezpieczonego osoba / osoby uposażone będą otrzymywać rentę. Wysokość renty (min.500 zł) i okres wypłaty renty (od 3 do 25 lat) Ubezpieczony sam określa przed zawarciem ubezpieczenia.
Usługi medyczne

Pakiet Usług medycznych obejmuje:

 • 9 badań profilaktycznych bez skierowania raz w roku - OB., morfologia krwi (pełna), glukoza, cholesterol całkowity, ALT kreatynina, triglicerydy, TSH, badanie ogólne moczu. Badania mogą zidentyfikować ryzyko wielu chorób np. cukrzycy, chorób nerek, nowotworów, chorób tarczycy, chorób sercowo-naczyniowych,
 • dostęp do Osobistego Opiekuna Medycznego - który profesjonalnie doradzi w kwestiach zdrowotnych, zarekomenduje ścieżkę leczenia, pomoże w interpretacji badań laboratoryjnych, umówi wizytę lekarza, wyszuka dostępny lek w aptece.
 • możliwość autodiagnozy i sprawdzenia terminów wizyt w NFZ. W ramach usług płatnych Klienci będą mogli skorzystać z możliwości umówienia się na wizyty (także online) z lekarzami z całej Polski (20 000 grafików lekarzy) oraz ze zdalnego monitoringu EKG.

Usługi medyczne zostały na stałe dodane do wariantów W2, W3, W5, W6, W7 i W8, i opcjonalnie można dodać je do wariantów W1, W4 oraz do „Wariantu własnego”.

Usługi medyczne - do pobrania


badania profilaktyczne

Pakiet zdrowie Dziecka - umowa dodatkowa

badania profilaktyczne

Umowę ubezpieczenia warto rozszerzyć o ochronę dzieci, zapewniając sobie finansowe i medyczne wsparcie na wypadek kłopotów zdrowotnych swoich dzieci.


 • Zakres ubezpieczenia obejmuje: poważne zachorowanie (10 jednostek chorobowych), pobyt w szpitalu, refundacja kosztów leczenia po wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu a także uraz nie powodujący trwałego uszczerbku, poważną operację oraz drugą opinie medyczną
 • 1 składka obejmuje wszystkie dzieci Ubezpieczonego
 • ochroną mogą być objęte dzieci własne lub przysposobione - do ukończenia 26 roku życia oraz bez względu na wiek dzieci niezdolne do samodzielnej egzystencji

Szczegóły znajdują się w poniższym załączniku.

Pakiety dziecięce - ofertaWięcej informacji dotyczących zakresu ubezpieczenia

Wybrane_zagadnienia
 • Poważne zachorowanie - katalog chorób

 • Operacje chirurgiczne

 • Pobyt w szpitalu

 • Ochrona ubezpieczeniowa a koronawirus


Program rabatowy Generali


Każdy ubezpieczony w Otwartej Grupie Generali Z Myślą o Życiu, może skorzystać z atrakcyjnych zniżek na ubezpieczenia zawierane w Generali:

10% zniżki na ubezpieczenie OC komunikacyjne oraz 20% zniżki na ubezpieczenia: pakietu komunikacyjnego, domu, podróży i NNW dziecka.

Program rabatowy obejmuje ponadto zniżki na produkty i usługi kilkunastu partnerów Generali, do których należą min.: Philips, Katalog Marzeń, Medicover, Szkla.com, Sun&Snow, Natura.Warunki ubezpieczenia

Rozpoczęcie ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się w dowolnym roboczym dniu miesiąca wnioskowanym przez Ubezpieczonego, oczywiście nie wcześniej niż w kolejnym dniu po podpisaniu i złożeniu wniosku.

Płatność składki

Składkę należy opłacać na indywidualne konto wskazane w certyfikacie ubezpieczenia. Składka opłacana jest miesięcznie, z góry, za każdy miesiąc polisowy ochrony, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna.

Karencje
 • 90 dni – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, poważne zachorowanie Ubezpieczonego – wariant podstawowy i  rozszerzony, poważne zachorowanie Dziecka, operacje chirurgiczne Ubezpieczonego;
 • 180 dni – śmierć Współmałżonka, śmierć Dziecka, śmierć Rodziców, śmierć Teściów, całkowita niezdolność do pracy;
 • 270 dni – urodzenie Dziecka, urodzenie Dziecka martwego.
Uznanie stażu z innych ubezpieczeń i odstąpienie / zmniejszenie karencji

Generali zaliczy okresy karencji z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia. Warunkiem jest, by wcześniejsza umowa zakończyła się, a okres między jej zakończeniem a datą zawarcia umowy w Generali nie jest dłuższy niż 31 dni. Okresy karencji zostaną zaliczone w odniesieniu do zakresu i wysokości sum pokrywających się w nowej umowy z poprzednią.

Do kiedy będzie trwała ochrona?

Ochrona ubezpieczeniowa w otwartej grupie Generali będzie trwała:

 • do 67 roku życia - w wariantach od W1 do W7
 • dożywotnio w wariancie W8, z zastrzeżeniem, że rozszerzenia takie jak: śmierć w wyniku wypadku oraz w wyniku wypadku komunikacyjnego obowiązywać będą do 71 roku życia, natomiast rozszerzenie dotyczące trwałego uszczerbku - do 67 roku życia.
 • do 100 lat w warinacie W9, z zastrzeżeniem, że rozszerzenie dotyczące całkowitej niezdolności do pracy obowiązywać będzie do 67 roku życia.
Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony, możliwa jest dalsza dożywotnia kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych).
Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Krok 1

Wybierz odpowiedni wariant

Przejrzyj warunki poszczególnych pakietów i wybierz wariant, który spełni Twoje oczekiwania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Krok 2

Pobierz i wypełnij deklarację przystapienia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

W przypadku zawodu podwyższonego ryzyka i/lub odpowiedzi "TAK" na pytania dotyczące stanu zdrowia będzie wymagana dodatkowa ocena ryzyka.

Krok 3

Prześlij do nas skan deklaracji

Wypełnioną i podpisaną deklarację zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres mail: biuro@insus.pl.

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.