O nas

Witamy na stronie MultiAgencji INSUS!

Działamy na rynku ubezpieczeń od 2012 roku. Współpracujemy z wieloma Ubezpieczycielami, zarówno w zakresie ubezpieczeń życiowych jak i ubezpieczeń majątkowych.

Oprócz sprzedaży ubezpieczeń na życie, zajmujemy się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych, firmowych i osobowych - dla osób prywatnych i dla przedsiębiorców.

Mimo wieloletniego doświadczenia, wciąż się uczymy i pogłębiamy naszą wiedzę. Branża ubezpieczeniowa, jak wiele innych dziedzin naszego życia dynamicznie się rozwija, wciąż powstają nowe rozwiązania i my staramy się za nimi podążać.

Pracujemy stacjonarnie i terenowo. Klientów z Łodzi i okolic zapraszamy do naszego biura przy ulicy Gdańskiej 129 lub do kontaktu z Agentami w terenie. Klientom spoza naszego zasięgu terytorialnego oferujemy obsługę drogą mailową i pocztową.

Zapraszamy!


Nasza Agencja jako dystrybutor ubezpieczeń

Zgodnie z wymogiem Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przedstawiamy poniżej informacje dotyczące naszej działalności jako dystrybutora ubezpieczeń.

Działamy na rzecz wielu Ubezpieczycieli, w tym Ubezpieczycieli Na Życie wymienionych poniżej. Wszystkie nasze umowy oraz udzielone nam pełnomocnictwa zarejestrowane są w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Poniżej szczegółowe informacje.

DANE

Nazwa i dane firmy: INSUS Sp. z o.o., NIP: 731-205-39-32, REGON: 366077513, KRS 0000652344

Siedziba: 90-519 Łódź, ul. Gdańska 129, lokal 1, tel. 502-907-800

Rodzaj dystrybutora ubezpieczeń: MultiAgent działający na rzecz wielu Zakładów Ubezpieczeń

Nr wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych: 11233364/A

Dane naszej Agencji wraz z posiadanymi pełnomocnictwami dostępne są na stronie KNF pod adresem: www.knf.gov.pl w zakładce Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych.

WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ

  • AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
  • COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
  • GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
  • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A.
  • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
  • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.
  • UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

WYNAGRODZENIE

Otrzymujemy wynagrodzenie prowizyjne stanowiące określony procent zainkasowanej przez Ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej.

Możemy także otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w postaci nagród rzeczowych lub finansowych z tytułu udziału w konkursach i/lub promocjach organizowanych przez Ubezpieczyciela.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy zgłaszać właściwemu Ubezpieczycielowi zgodnie z procedurą przewidzianą w danym Towarzystwie Ubezpieczeń.

W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną Klient ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do nas mailowo na adres: office@insus.pl

W przypadku naruszenia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego.

AKCJE I UDZIAŁY W ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ

Nie posiadamy