Uniqa Otwarta Grupa

UNIQA PAKIET BEZPIECZEŃSTWA

Otwarta Grupa

Otwarta Grupa w Uniqa to ubezpieczenia adresowane do osób w wieku do 57 lat. Spośród kilkunastu wariantów, propozycję ubezpieczenia znajdą również osoby szukające wysokiej ochrony - w ramach wariantów VIP.

Składki za ubezpieczenia zależą od wieku osoby Ubezpieczonej - im młodsza osoba tym niższa składka. Warte uwagi w szczególności dla osób młodych, do 34 roku życia.

Każdy wariant zawiera Medical Assistance z szeregiem świadczeń pomocy w razei choroby, wypadku lub śmierci osoby bliskiej.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

MOJE ŻYCIE

MOJE ZDROWIE

MOJA RODZINA

Medical Assistance - w każdym wariancie

W trudnych sytuacjach życiowych, takich jak nagłe zachorowanie, nieszczęśliwe wypadki (w tym wypadki komunikacyjne), śmierć osoby bliskiej możesz liczyć na działanie Uniqi, która zorganizuje odpowiednią pomoc.

W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy należy niezwłocznie kontaktowac się z Centrum Alarmowym Assistance, czynnym całą dobę, pod numerem telefonu: 0 801 597 597 lub dla telefonów komórkowych +48 (42) 66 66 500.

Zakres usług assistance obejmuje między innymi: wizytę lekarza lub pielęgniarki po wypadku, dostarczenie leków przepisanych przez lekarza, rehabilitację, transport medyczny, organizację zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc po hospitalizacji, pomoc psychologa, osobistego Asystenta Medycznego.

Zobacz więcej (otwórz załącznik)

Kto może wykupić ubezpieczenie w otwartej grupie Uniqi?

Do grupy Uniqi może przystąpić osoba:

 • w wieku powyżej 18 lat i która nie ukończyła 57 lat
 • która przejdzie pozytywną ocenę ryzyka.

Ocena ryzyka obejmuje stan zdrowia Ubezpieczonego wnioskującego o zawarcie ubezpieczenia. Pytania zawarte we wniosku o ubezpieczenie zamieszczone są poniżej.


Dodatkowa ocena ryzyka

Jeśli na którekolwiek z pytań zawartych we wniosku o ubezpieczenie zostanie udzielona odpowiedź "TAK" wówczas należy wypełnić dodatkowo ankietę medyczną ogólną i ankietę szczegółową dotyczącą danego schorzenia (ankiety umieszczone są niżej pod ogólnymi warunkami). Zawarcie ubezpieczenia w takim przypadku wymaga zgody Centrali.


Podstawowa ankieta medyczna

 • wzrost, waga
 1. Czy przebywa Pan/Pani obecnie na zwolnieniu lekarskim i jest niezdolny/a do pracy z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby, a także czy jest Pan/Pani poddawany/a obecnie leczeniu albo jest pod szczególnym nadzorem/opieką lekarską?
 2. Czy jest Pan/Pani niepełnosprawny/a, albo przewlekle chory/a ? w szczególności czy ma Pan/Pani orzeczony stopień niepełnosprawności i pobiera świadczenia z tytułu niezdolności do pracy?
 3. Czy w ciągu ostatnich 5 lat Pan/Pani przebywał/a na zwolnieniu lekarskim lub był/a poddawany/a leczeniu, a w szczególności leczeniu szpitalnemu nieprzerwanie, przez 30 dni lub dłużej?
 4. Czy w ciągu ostatnich 5 lat stwierdzono u Pana/Pani i był/a leczony/a z powodu: chorób serca (w szczególności zawał serca), cukrzycy lub jakiejkolwiek choroby nerek, chorób układu pokarmowego, udaru mózgu lub wylewu krwi do mózgu, jakiegokolwiek nowotworu, padaczki, zaburzeń psychicznych lub choroby układu nerwowego, jakiejkolwiek choroby naczyń krwionośnych, miażdżycy, choroby krwi (w szczególności białaczki), jakiejkolwiek choroby układu oddechowego, chorób reumatycznych (bóle stawów), lub chorób szyi i kręgosłupa, które wymagały leczenia przez okres dłuższy niż 10 dni?
 5. Czy w ciągu ostatnich 5 lat Pan/Pani był/a poddany/a operacji chirurgicznej w połączeniu z dłuższym niż 7 dni pobytem w szpitalu oraz w okresie najbliższych 12 miesięcy i ma Pan/Pani zaplanowane leczenie szpitalne, operacyjne, badania specjalistyczne zalecone przez lekarza (z wyłączeniem badań okresowych- pracowniczych)?

Wybrane informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Wybrane_zagadnienia
 • Ciężkie zachorowanie - katalog chorób

 • Operacje chirurgiczne

 • Pobyt w szpitalu

 • Ochrona ubezpieczeniowa a koronawirus


Warunki ubezpieczenia

Rozpoczęcie ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się od pierwszego dnia najbliższego miesiąca, oczywiście nie wcześniej niż w kolejnym dniu po podpisaniu i złożeniu wniosku.

Płatność składki

Składkę należy opłacać na indywidualne konto wskazane w certyfikacie ubezpieczenia. Składka opłacana jest miesięcznie, z góry, za każdy miesiąc polisowy ochrony, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna.

Karencje
 • 9 m-cy: urodzenie się dziecka, przysposobienie dziecka,
 • 6 m-cy: ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego, operacje chirurgiczne Ubezpieczonego, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM, świadczenie rekonwalescencyjne, śmierć współmałżonka/partnera Ubezpieczonego, ciężkie zachorowanie współmałżonka/partnera Ubezpieczonego, śmierć dziecka Ubezpieczonego, pobyt Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby, ciężkie zachorowanie Dziecka Ubezpieczonego, osierocenie Dziecka Ubezpieczonego, Śmierć rodziców Ubezpieczonego lub rodziców współmałżonka.

Karencja nie dotyczy zdarzeń będących następstwem wypadku.

Uznanie stażu z innych ubezpieczeń i odstąpienie / zmniejszenie karencji

Allianz uzna staż ubezpieczenia w przypadku przejścia z innego ubezpieczenia. Allianz dopuszcza 3 miesiące przerwy w ochronie w przypadku przejścia z innego ubezpieczenia Allianz i 45 dni przerwy w przypadku przejścia od innego Ubezpieczyciela.

Uznanie stażu dotyczy zakresu i wysokości sum ubezpieczenia objętych poprzednim ubezpieczeniem.

Do kiedy będzie trwała ochrona?

Uniqa oferuje ochronę w ramach otwartej grupy do ukończenia 67 roku życia.

Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony dla osób, możliwa jest dalsza kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych).
Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Krok 1

Wybierz odpowiedni wariant

Przejrzyj warunki poszczególnych pakietów i wybierz wariant, który spełni Twoje oczekiwania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Krok 2

Pobierz i wypełnij wniosek o zawarcie ubezpieczenia

WNIOSEK

Zwróć uwagę, że w przypadku udzielenia odpowiedzi "TAK" na pytania dotyczące stanu zdrowia, należy wypełnić ankiety dodatkowe.

Krok 3

Prześlij do nas wniosek o zawarcie ubezpieczenia

Wypełniony i podpisany wniosek zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres mail: biuro@insus.pl.

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.