Compensa Między Nami

otwarta grupa

Compensa oferuje 7 wariantów, w tym 3 warianty VIP o bardzo szerokim zakresie.

Jednym z istotnych czynników wyróżniających otwartą grupę Compensy na tle innych pakietów jest świadczenie w przypadku choroby śmiertelnej wypłacane w wysokości 50% sumy ubezpieczenia. Środki takie można przeznaczyć np. na leczenie w prywatnej klinice.

Dla tych, którym trudno znaleźć odpowiedni wariant - Compensa proponuje wariant elastyczny.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

STANDARD

Między Nami

VIP

Między Nami

ELASTYCZNY

Między Nami


Świadczenia Assistance - w każdym wariancie zakres VIP!

Idea assistance polega na stałej opiece nad klientami tak, aby w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia lub choroby można było w jak najkrótszym czasie zorganizować odpowiednią pomoc.

Z assistance może skorzystać Osoba ubezpieczona w zakresie pogorszenia się stanu zdrowia własnego, Małżonka, Rodzica lub Dziecka. W przypadku potrzeby uzyskania świadczeń Assistance należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym Compensa Assistance 22 295 82 03.

Zakres usług assistance obejmuje między innymi: wizytę lekarza lub pielęgniarki po wypadku, dostarczenie leków przepisanych przez lekarza, wizytę rehabilitacyjną, transport medyczny, opiekę nad dziećmi, pomoc po hospitalizacji, pomoc psychologa, infolinię "Baby Assistance", pomoc w przystosowaniu miejsca pracy w przypadku inwalidztwa będącego wynikiem wypadku.


Zobacz więcej (załącznik pdf)


Kto może przystąpić do otwartej grupy w Compensie?

Do grupy Compensy może przystąpić każda osoba:


Przystąpienie do ubezpieczenia wymaga wypełnienia i podpisania oświadczenia o stanie zdrowia. Pytania dotyczące stanu zdrowia znajdziesz we wniosku o zawarcie ubezpieczenia.

W przypadku odpowiedzi na TAK - dezycja o zawarciu ubezpieczenia zostanie podjęta przez Centralę Compensy po przesłaniu podpisanego wniosku i ewentualnych wymaganych dodatkowych dokumentów.

Nie może przystąpić osoba, która wykonuje jeden z poniższych zawodów:

artysta cyrkowy, chemik - substancje wybuchowe, dekarz, elektryk dołowy, górnik kopalni odkrywkowej, górnik kopalni podziemnej, hutnik, instruktor sportów ekstremalnych, kaskader, komandos, konwojent, laborant - substancje wybuchowe, marynarz morski, marynarz śródlądowy, monter linii wysokiego napięcia, nurek, ochroniarz osobisty, ochroniarz z bronią, opiekun dzikich zwierząt, pilot - transport powietrzny (wojskowy), pilot lekkich maszyn wojskowch, policjant kryminalny, policjant patrole uliczne (praca w terenie), policjant praca biurowa, pracownik budowlany - prace podziemne / tunele, pracownik platformy wiertniczej, ratownik GOPR / TOPR, ratownik LPR, ratownik WOPR, rencista, saper, pirotechnik, sportowiec, strażak, windykator terenowy, żołnierz - służby specjalne, żołnierz jednostki wojskowej (czynna służba)Warunki dotyczące okresu ubezpieczenia

Okres trwania ochrony ubezpieczenia

Compensa oferuje ochronę w ramach otwartej grupy:

Karencja

Warto pamiętać, że w programie otwartej grupy w odniesieniu do części zdarzeń obowiązuje karencja, czyli okres ograniczonej ochrony.

W zależności od rodzaju zdarzenia wynosić będzie:

Karencja nie będzie miała zastosowania do zdarzeń powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku.


W przypadku przejścia z innego ubezpieczenia grupowego (z zachowaniem ciągłości ochrony) - Compensa zaliczy wcześniejszy okres ubezpieczenia na rzecz karencji do wysokości sum ubezpieczenia określonych w poprzedniej umowie.Wybrane informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Wybierz odpowiedni
wariant dla siebiePobierz i wypełnij wniosek

WNIOSEK o zawarcie ubezpieczenia

Jeśli na pytania zawarte w części dotyczące
stanu zdrowia i uprawianych sportów udzielisz odpowiedzi TAK, zawarcie ubezpieczenia
będzie możliwe po akceptacji centrali


Prześlij do nas
scan deklaracji

Wypełnioną i podpisaną deklarację
prześlij do nas scanem na adres mail:
biuro@insus.pl

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.

Ogólne warunki ubezpieczenia
następna grupa >