Warta Otwarta Grupa

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Otwarta Grupa

Warta oferuje Otwartą Grupę osobom nawet do 80 roku życia. Spośród wielu wariantów, propozycję dla siebie mogą znaleźć osoby powyżej roku życia, a takzę osoby szukające wysokiej ochrony - spośród wariantów VIP.

Każdy wariant zawiera szereg świadczeń opiekuńczych Assistance, które obejmują nie tylko Ubezpieczonego, ale także jego najbliższą Rodzinę (nie dotyczy wariantu 55+). Warte uwagi są zajęcia fitness po wypadku bądź ciązy, a także assistance rowerowy. W wariancie 55+ natomiast Ubezpieczony może liczyć na pomoc kardiologiczną.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:


ewentualnie dobierz ochronę dodatkową:

WYPADEK

AKTYWNI

ZDROWIE DZIECKA

AKTYWNE DZIECKO

ZDROWIE PLUS

Assistance świadczenia opiekuńcze - w każdym wariancie

Pakiet medyczny Twoje Życie

Pakiet Medyczny Twoje Życie jest rozszerzeniem pakietów Singiel, We Dwoje, Rodzic z Dzieckiem, Rodzina i VIP. Z pomocy w ramach Pakietu Medycznego można skorzystać w nagłych przypadkach o każdej porze. Centrum Operacyjne Warty jest czynne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu 502 308 308.

W ramach Pakietu, Warta zapewnia min.:

 • transport medyczny,
 • assistance rowerowy,
 • organizację i pokrycie kosztów wizyt: lekarskiej, pielęgniarskiej, położnej, pediatry lub innego specjalisty,
 • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji, wypożyczenia i dostawy sprzętu rehabilitacyjnego,
 • pomoc nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi,
 • organizację i pokrycie kosztów trenera fitness po wypadku, po ciąży,
 • opiekę domowa po hospitalizacji,
 • pomoc psychologa,
 • Infolinię "Baby Assistance"
Zobacz więcej (otwórz załącznik)

Pakiet medyczny Twoje Życie 55 plus

Pakiet Medyczny Twoje Życie 55 Plus to uzupełnienie Pakietu 55 Plus.

Warta zapewnia min:

 • transport medyczny,
 • organizację i pokrycie kosztów wizyt: lekarskiej, pielęgniarskiej, laryngologa lub innego specjalisty,
 • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji, wypożyczenia i dostawy sprzętu rehabilitacyjnego,
 • organizację i pokrycie kosztów zakupu aparatu słuchowego,
 • pomoc w opiece nad zwierzętami,
 • opiekę domowa po hospitalizacji

Warta oferuje dodatkowo Pakiet "Teleopieka kardiologiczna". W ramach "Teleopieki kardiologicznej", w przypadku nagłego zachorowania kardiologicznego lub zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej, Warta dostarczy min. aparat EKG, przeprowadzi telefoniczne szkolenie obsługi aparatu i świadczyć będzie całodobowy dyżur centrum telemedycznego.


Zobacz więcej (otwórz załącznik)

Szpital bez karencji w związku z Covid-19

Warta Otwarta Grupa

Warta wprowadza ofertę specjalną, która znosi karencję w przypadku pobytu w szpitalu / pobytu na OIOM w wyniku zachorowania na Covid-19.

Warunki oferty specjalnej:

 • promocja dotyczy osób, które nie ukończyły 55 roku życia w dniu zawarcia umowy
 • świadczenie zostanie wypłacone, gdy:
  • pobyt w szpitalu trwać będzie minimum 4 dni,
  • dzień pobrania materiału do testu i pozytywna diagnoza na obecność koronawirusa będzie miała miejsce w okresie ubezpieczenia,
  • z dokumentacji medycznej (wypisu ze szpitala) jasno wynikać będzie, że pobyt w szpitalu spowodowany był Covid-19.

Wybrane informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Wybrane_zagadnienia
 • Poważne zachorowanie - katalog chorób

 • Leczenie specjalistyczne

 • Przeprowadzenie operacji

 • Świadczenie szpitalne

 • Urodzenie wnuka w wariancie 55 plus

 • Wyłączenia dotyczące wykonywanego zawodu

 • Ochrona ubezpieczeniowa a koronawirus


Kto może wykupić ubezpieczenie w otwartej grupie Warty?

Do grupy Warty może przystąpić osoba:

 • w wieku powyżej 18 lat i która nie ukończyła 66 lat,
  a także osoba starsza, która nie ukończyła 80 lat - taka osoba może wykupić wariant 55 plus.
 • która na wszystkie pytania dotyczące stanu zdrowia udzieli odpowiedzi "NIE" - pytania o których mowa znajdziesz poniżej.

Nie może przystąpić osoba, która:

nie spełni warunków, o których mowa obok.


Deklaracja stanu zdrowia

 1. Ubezpieczony przebywa na zwolnieniu lekarskim lub w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania wnioskopolisy przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni? Nie dotyczy sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/ dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych i górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych górnych, usunięcie wyrostka robaczkowego, migdałków oraz zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)?
 2. Ubezpieczony przebywa w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w innej podobnej placówce?
 3. Ubezpieczony posiada orzeczenie o niezdolności do pracy lub uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych lub orzeczenie o niepełnosprawności?

 4. Pytanie dodatkowe w przypadku wyboru wariantu VIP

 5. Ubezpieczony oświadcza, że w ciągu ostatnich 5 lat licząc od dnia podpisania niniejszej wnioskopolisy chorował/a i choruje na wymienione choroby: nowotwór, cukrzycę, przewlekłą niewydolność nerek, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, wady serca, chorobę wieńcową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C, choroby psychiczne.

Warunki dotyczące ubezpieczenia

Do kiedy będzie trwała ochrona?

Ochrona ubezpieczeniowa trwac będzie do 70 roku życia, z wyjątkiem wariantu 55 plus, w którym to ochrona trwać może aź do 80 roku życia.

W odniesieniu do Pakietów Dodatkowych, ochrona trwac będzie:

 • w Pakiecie "Wypadek" do najbliższej rocznicy po ukończeniu 40 roku życia,
 • w Pakiecie "Aktywni" do najbliższej rocznicy po ukończeniu 70 roku życia,
 • w Pakiecie "Aktywne Dziecko" do najbliższej rocznicy po ukończeniu 70 roku życia,
 • w Pakiecie "Zdrowie Dziecka" do najbliższej rocznicy po ukończeniu 70 roku życia,
 • w Pakiecie "Zdrowie Plus" do najbliższej rocznicy po ukończeniu 55 roku życia.

Kontynuacja indywidualna

Po zakończeniu ochrony w pakiecie WDCiR Ubezpieczony będzie mógł dalej kontynuować ubezpieczenie na indywidualnych warunkach zaproponowanych wcześniej przez Wartę. Ubezpoeczony otrzyma taką propozycję na miesiąc przed zakończeniem ochrony w ramach WDCiR.

Karencje

 • 10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka (w okresie karencji wypłata świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka w zakresie urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną), urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną, urodzenie się wnuka.
 • 6 miesięcy karencji w przypadku: zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego/ małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu (10% kwoty świadczenia), zgonu małżonka, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego (w okresie karencji wypłata świadczenia w zakresie leczenia specjalistycznego „wertebroplastyki” z wyniku wypadku), wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania – (wypłata świadczenia z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego/małżonka lub partnera, dziecka w zakresie utraty kończyn, wzroku, słuchu w wynik wypadku).
 • 3 miesiące karencji w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby), rekonwalescencja dziecka.
 • 2 miesiące karencji w przypadku: 2 opinii medycznej.

Uznanie karencji z innych ubezpieczeń

W przypadku przejścia z innego ubezpieczenia, Warta zaliczy dotychczasowy okres ubezpieczenia w okresy karencji w ryzykach i do wysokości sum ubezpieczenia jakie obowiązywały w poprzedniej polisie.

Płatność składki

Składkę należy opłacać na indywidualne konto wskazane w certyfikacie ubezpieczenia. Składka opłacana jest miesięcznie, z góry, za każdy miesiąc polisowy ochrony, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna.
Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Krok 1

Wybierz odpowiedni wariant

Przejrzyj warunki poszczególnych pakietów i wybierz wariant, który spełni Twoje oczekiwania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Krok 2

Pobierz i wypełnij wniosek o zawarcie ubezpieczenia

WNIOSEK

Zwróć uwagę, że zawarcie ubezpieczenia wymaga udzielenia wszystkich odpowiedzi "NIE" w części dotyczącej stanu zdrowia

Krok 3

Prześlij do nas wniosek o zawarcie ubezpieczenia

Wypełniony i podpisany wniosek zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres mail: biuro@insus.pl.

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.