Warta Otwarta Grupa

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Otwarta Grupa

Warta oferuje Otwartą Grupę osobom do 71 roku życia. Spośród wielu wariantów, propozycję dla siebie mogą znaleźć osoby powyżej 66 roku życia, a także osoby szukające wysokiej ochrony - spośród wariantów VIP.

Każdy wariant zawiera szereg świadczeń opiekuńczych Assistance, które obejmują nie tylko Ubezpieczonego, ale także jego najbliższą Rodzinę (nie dotyczy wariantu 55+). Warte uwagi są zajęcia fitness po wypadku bądź ciązy, a także assistance rowerowy. W wariancie 55+ natomiast Ubezpieczony może liczyć na pomoc kardiologiczną.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:


dobierz ochronę dodatkową:

Assistance świadczenia opiekuńcze - w każdym wariancieKto może wykupić ubezpieczenie w otwartej grupie Warty?

Do grupy Warty może przystąpić osoba:

 • w wieku powyżej 18 lat i która nie ukończyła 66 lat,
  a także osoba starsza, która nie ukończyła 71 lat - taka osoba może wykupić wariant Dla Ciebie 55 plus.
 • która na wszystkie pytania dotyczące stanu zdrowia udzieli odpowiedzi "NIE" - pytania o których mowa znajdziesz poniżej.

Deklaracja stanu zdrowia

Pytania podstawowe

 1. Czy przebywa Pan/Pani na zwolnieniu lekarskim, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyny dolnej lub górnej, skręcenia, zwichnięcia kończyny dolnej lub górnej, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków podniebiennych lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)?
 2. Czy w ciągu ostatniego roku licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy przebywał/a Pan/Pani na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 31 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyny dolnej lub górnej, skręcenia, zwichnięcia kończyny dolnej lub górnej, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków podniebiennych ciąży lub porodu lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)?
 3. Czy przebywa Pan/Pani w szpitalu, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w innej placówce zajmującej się opieką nad chorymi, w tym Domu Pomocy Społecznej?
 4. Czy jest Pan/Pani zakażony/a koronawirusem (SARS-CoV-2/COVID-19), czy przebywa Pan/Pani na kwarantannie, czy zalecono Panu/Pani wykonanie testu na obecność Covid19, czy oczekuje Pan/Pani na wynik testu na obecność Covid19?
 5. Czy posiada Pan/Pani uprawnienia do otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o niezdolności do pracy lub służby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, oraz czy ubiega się Pan/Pani obecnie lub ubiegał/ła się o wydanie któregokolwiek z nich w ciągu ostatnich 3 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy?

PYTANIA DODATKOWE

Pakiet kardiologiczny

 1. Czy w ciągu 5 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy zdiagnozowano u Pana/Pani, lub leczy się Pan/Pani oraz jest Pan/Pani w trakcie diagnostyki z powodu: udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego, wady serca, choroby wieńcowej, kardiomiopati, choroby niedokrwiennej serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienia tętnicze, miażdżycy tętnic, niewydolności krążenia, krwawienia śródczaszkowe, cukrzycy, przewlekej niewydolności nerek?
 2. Czy w ciągu ostatnich 5 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy lekarz zlecił Panu/Pani dalszą diagnostykę lub leczy się Pan/Pani po wykonaniu następujących badań: rezonans magnetyczny (MRI), tomografia komputerowa (CT), biopsja, angiografia, koronarografia, usg, RTG, EKG?

Pakiet onkologiczny

 1. Czy był/a Pan/Pani i jest obecnie w trakcie diagnostyki w kierunku choroby nowotworowej, czy została u Pana/Pani zdiagnozowana choroba nowotworowa, oraz czy był/a Pan/Pani leczony/a z powodu nowotworu złośliwego, guza złośliwego, białaczki, chłoniaka?
 2. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy wykonywał/a Pan/Pani lub zalecono Panu/Pani wykonanie: badań diagnostycznych lub konsultacji lekarskich w związku z nieprawidłowymi wynikami badań lub występowaniem następujących objawów chorobowych: bóle brzucha lub głowy, bóle w klatce piersiowej, powiększenie węzłów chłonnych, guzek w piersi lub w jądrach, napady drgawkowe, lub omdlenia/utrata przytomności, zaburzenia równowagi, krwioplucie, obecność krwi w stolcu lub moczu duszność, przewlekły kaszel, niezamierzona postępująca utrata wagi?

Pakiet Zdrowie Plus

 1. Czy był/a Pan/Pani i jest obecnie w trakcie diagnostyki w kierunku choroby nowotworowej, czy została u Pana/Pani zdiagnozowana choroba nowotworowa, oraz czy był/a Pan/Pani leczony/a z powodu nowotworu złośliwego, guza złośliwego, białaczki, chłoniaka?
 2. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy wykonywał/a Pan/Pani lub zalecono Panu/Pani wykonanie: badań diagnostycznych lub konsultacji lekarskich w związku z nieprawidłowymi wynikami badań lub występowaniem następujących objawów chorobowych: bóle brzucha lub głowy, bóle w klatce piersiowej, powiększenie węzłów chłonnych, guzek w piersi lub w jądrach, napady drgawkowe, lub omdlenia/utrata przytomności, zaburzenia równowagi, krwioplucie, obecność krwi w stolcu lub moczu duszność, przewlekły kaszel, niezamierzona postępująca utrata wagi?
 3. Czy w ciągu 5 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy zdiagnozowano u Pana/Pani, lub leczy się Pan/Pani oraz jest Pan/Pani w trakcie diagnostyki z powodu: udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego, wady serca, choroby wieńcowej, kardiomiopati, choroby niedokrwiennej serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienia tętnicze, miażdżycy tętnic, niewydolności krążenia, krwawienia śródczaszkowe, cukrzycy, przewlekej niewydolności nerek?
 4. Czy w ciągu ostatnich 5 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy lekarz zlecił Panu/Pani dalszą diagnostykę lub leczy się Pan/Pani po wykonaniu następujących badań: rezonans magnetyczny (MRI), tomografia komputerowa (CT), biopsja, angiografia, koronarografia, usg, RTG, EKG?

Dla ośób w wieku powyżej 55 roku życia

 1. Czy w ciągu ostatnich 3 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy zdiagnozowano u Pana/Pani lub leczył/a się Pan/Pani z powodu: zawału mięśnia sercowego, choroby wieńcowej, miażdżycy tętnic, udaru mózgu, przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), cukrzycy, choroby nowotworowej, guzów, uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, leków), przewlekłej choroby wątroby, trzustki, przewlekłej choroby nerek, zaburzenia psychicznego lub neurologicznego?
 2. Czy w ciągu ostatnich 3 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy, był/a Pan/Pani leczony/a w szpitalu lub był/a Pan/Pani operowany/a, a także obecnie planuję Pan/Pani pobytu w szpitalu lub operacji, za wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków podniebiennych, operacji przepukliny brzusznej/pachwinowej, przegrody nosa, złamania kończyny dolnej lub górnej, skręceniem, zwichnięciem kończyny, ciąży, porodu?

Pozostałe dodatkowe pytania, które mogą się pojawić w przypadku wysokiej kumulacji sum ubezpieczenia oraz w wariancie VIP

 1. Czy w ciągu ostatnich 3 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy zdiagnozowano u Pana/Pani lub leczył/a się Pan/Pani z powodu: zawału mięśnia sercowego, choroby wieńcowej, miażdżycy tętnic, udaru mózgu, przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), cukrzycy, choroby nowotworowej, guzów, uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, leków), przewlekłej choroby wątroby, trzustki, przewlekłej choroby nerek, zaburzenia psychicznego lub neurologicznego?
 2. Czy w ciągu ostatnich 3 lat licząc do daty podpisania niniejszej wnioskopolisy, był/a Pan/Pani leczony/a w szpitalu lub był/a Pan/Pani operowany/a, a także obecnie planuję Pan/Pani pobytu w szpitalu lub operacji, za wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków podniebiennych, operacji przepukliny brzusznej/pachwinowej, przegrody nosa, złamania kończyny dolnej lub górnej, skręceniem, zwichnięciem kończyny, ciąży, porodu?
 3. Czy w przeszłości chorował/a Pan/i lub choruje obecnie na którąkolwiek z chorób: zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa, arytmia, nadciśnienie, wady serca, przewlekłe choroby układu krążenia, stany zapalne nerek, kamica nerek, torbielowatość nerek, choroby nadnerczy, przewlekłe choroby układu moczowego, astma, chroniczny bronchit, gruźlica, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzyca, choroby tarczycy, zapalenie trzustki, jelit, przewlekłe choroby układu pokarmowego, nowotwory, guzy, chłoniaki, białaczka, udar, porażenie, niedowłady, stwardnienie rozsiane (SM), padaczka, uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków), zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne, inne przewlekłe choroby układu nerwowego, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C, przewlekłe choroby wątroby, borelioza, AIDS, zakażenie wirusem HIV, choroby układowe tkanki łącznej, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina, rumień guzowaty, osteoporoza, choroby kręgosłupa leczone operacyjnie lub wymagające leczenia operacyjnego, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekłe zapalenie stawów i kości?
 4. Czy obecny stan zdrowia Pana/i wymaga systematycznej/regularnej opieki ambulatoryjnej, opieki szpitalnej, przyjmowania leków, leczenia operacyjnego?
 5. Czy w przeszłości palił/a Pan/i lub pali obecnie powyżej 40 sztuk papierosów dziennie?

Wybrane informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Wybrane_zagadnienia
 • Poważne zachorowanie - katalog chorób

 • Leczenie specjalistyczne

 • Przeprowadzenie operacji

 • Świadczenie szpitalne

 • Urodzenie wnuka w wariancie 55 plus

 • Wyłączenia dotyczące wykonywanego zawodu

 • Ochrona ubezpieczeniowa a koronawirus


Warunki ubezpieczenia

Rozpoczęcie ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się od dowolnego dnia wskazanego przez Ubezpieczonego, oczywiście po podpisaniu i złożeniu wniosku.

Płatność składki

Składkę należy opłacać na indywidualne konto wskazane w certyfikacie ubezpieczenia. Składka opłacana jest miesięcznie, z góry, za każdy miesiąc polisowy ochrony, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna.

Karencje
 • 10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka (w okresie karencji wypłata świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka w zakresie urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną), urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną, urodzenie się wnuka.
 • 6 miesięcy karencji w przypadku: zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego/ małżonka lub partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu (10% kwoty świadczenia), zgonu małżonka, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego (w okresie karencji wypłata świadczenia w zakresie leczenia specjalistycznego „wertebroplastyki” z wyniku wypadku), wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania – (wypłata świadczenia z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego/małżonka lub partnera, dziecka w zakresie utraty kończyn, wzroku, słuchu w wynik wypadku).
 • 3 miesiące karencji w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby), rekonwalescencja dziecka.
 • 2 miesiące karencji w przypadku: 2 opinii medycznej.

Karencja nie dotyczy zdarzeń będących następstwem wypadku.

Uznanie stażu z innych ubezpieczeń i odstąpienie / zmniejszenie karencji

W przypadku przejścia z innego ubezpieczenia, Warta zaliczy dotychczasowy okres ubezpieczenia w okresy karencji w ryzykach i do wysokości sum ubezpieczenia jakie obowiązywały w poprzedniej polisie.

Do kiedy będzie trwała ochrona?

Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie do ukończenia 70 roku życia, a następnie Klient przejdzie do wariantu 55 plus. W wariancie 55 plus ochrona trwa do 80 roku życia. Po 80 roku życia Warta przedstawi propozycję Wariantu 80+, który będzie bezterminową kontynuacją ubezpieczenia.

Kontynuacja indywidualna

Po zakończeniu ochrony w pakiecie WDCiR Ubezpieczony będzie mógł dalej kontynuować ubezpieczenie na indywidualnych warunkach zaproponowanych wcześniej przez Wartę - w wariancie 80+. Ubezpieczony otrzyma taką propozycję na miesiąc przed zakończeniem ochrony w ramach WDCiR.
Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Krok 1

Wybierz odpowiedni wariant

Przejrzyj warunki poszczególnych pakietów i wybierz wariant, który spełni Twoje oczekiwania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Krok 2

Pobierz i wypełnij wniosek o zawarcie ubezpieczenia

WNIOSEK

Zwróć uwagę, że zawarcie ubezpieczenia wymaga udzielenia wszystkich odpowiedzi "NIE" w części dotyczącej stanu zdrowia

Krok 3

Prześlij do nas wniosek o zawarcie ubezpieczenia

Wypełniony i podpisany wniosek zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres mail: biuro@insus.pl.

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.